Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam labvēlīga lēmuma gadījumā tiek izsniegta rekomendācija par dzīvojamās telpas apmaiņu un nepieciešamības gadījumā izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā - izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola.
Klientam ar saņemto rekomendāciju par dzīvojamās telpas apmaiņu jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", lai nodibinātu īres tiesiskās attiecības.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks", īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  -iesniegums dzīvojamo telpu apmaiņai,
  -īres līgums,
  -dzīvojamās telpas plāns.
  Iesniedzot dokumentus, apmaiņas dalībniekam jāuzrāda Juridisko konsultāciju nodaļas darbiniekam personu apliecinošs dokuments (pase vai eID).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Dokumentu sagatavošana par īrētās dzīvojamās telpas maiņu un izraksta no protokola un/vai rekomendācijas izsniegšana vienam maiņas dalībniekam EUR 61,12
  (Pamatojums: RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona Kancelejā personīgi saņem Dzīvokļu pārvaldes rekomendāciju par dzīvojamo telpu apmaiņu un/vai izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola vai Kanceleja nosūta minētos dokumentus pa pastu.
  Persona pa telefonu saņem konsultāciju dzīvojamo telpu apmaiņai un informāciju par komisijas
  pieņemto lēmumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa61.12 EUR