Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests sniedz atbalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem - valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, 150.00EUR apmērā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja pabalsts tiek saņemts pirmo reizi, tad pabalsta saņēmējam pēc Rīgas Sociālā dienesta uzaicinājuma saņemšanas, Rīgas Sociālajā dienestā jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti. Ja persona vēlas pabalstu saņemt ar pārskaitījumu kredītiestādes norēķinu kontā, jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegums, kurā ir norādīts norēķinu konta numurs.
  Dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu vai iesūtīt pa pastu.
  Sociāla dienesta teritoriālo nodaļu var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67105048.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.
  Sarakstus pabalsta izmaksai sagatavo Rīgas Sociālais dienests, sadarbojoties ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi.
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu, vai pabalstu var saņemt skaidrā naudā Rīgas Sociālajā dienestā (noteiktās pabalsta izmaksas dienās), ja šāds izmaksas veids ir norādīts iesniegumā.
  Pabalsta izmaksa skaidrā naudā notiek Avotu ielā 31/2, Rīgā.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.