Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk

Līdzdalība Rīgas valstspilsētas stendā MIPIM – investīciju forumā, kas norisinās Kannās, Francijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktos dalībai, jāvēršas Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā, iepriekš piesakot savu vizīti pa tālruni.
  Pieteikumu brīvā formā iespējams arī nosūtīt pa pastu uz Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras pasta adresi vai elektroniski, sūtot e-pastu brīvā formā uz elektronisko adresi invest@riga.lv.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Vienas līdzdalības maksa ir 4770,84 euro, plus pievienotās vērtības nodoklis.
  Maksājuma termiņš tiek abpusēji norunāts līguma saskaņošanas laikā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pieteikuma saņemšanas norisinās pārrunas un tiek vērtēta kandidāta atbilstība dalībai izstādē. Ja tiek noslēgts sadarbības līgums, apmaksa tiek veikta saskaņā ar sadarbības līgumā noteikto. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi un samaksas termiņi tiek atrunāti sadarbības līgumā. Līgums, rēķins un cita dokumentācija tiek nosūtīta elektroniski uz partnera elektronisko adresi, kā arī tos iespējams saņemt klātienē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā, iepriekš par to vienojoties.

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk