Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Nosacījumos projektēšanai tiek apkopotas visas prasības meliorācijas un vides jomā, kuras jāievēro, izstrādājot tehnisko projektu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Mājokļu un vides departamenta Kancelejā. Iesniedzējs var nosūtīt iesniegumu RD Mājokļu un vides departamentam pa pastu vai e-pastu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums brīvā formā;
  2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegta Būvatļauja;
  3. Īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti - kopija;
  4. Būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  5. Topogrāfiskajā plānā ar inženierkomunikācijām iezīmēta/fiksēta projekta iecere - ģenerālā plāna skice (ar siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas risinājumu);
  6. Skaidrojošais apraksts.Nepieciešamie dokumenti

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem nosacījumus. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nosūta elektroniski parakstītus nosacījumus uz personas norādīto e-pastu vai uz personas norādīto adresi pa pastu.