Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Nosacījumos projektēšanai tiek apkopotas visas prasības meliorācijas un vides jomā, kuras jāievēro, izstrādājot tehnisko projektu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā. Iesniedzējs var nosūtīt iesniegumu RD Mājokļu un vides departamentam pa pastu vai e-pastu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums brīvā formā.
  2. Būvvaldes izsniegta Būvatļauja.
  3. Īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti - kopija.
  4. Būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību.
  5. Topografiskajā plānā ar inženierkomunikācijām iezīmēta/fiksēta projekta iecere - ģeneralā plāna skice (ar siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanālizācijas risinājumu).
  6. Skaidrojošais apraksts.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā un saņem nosacījumus. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nosūta elektroniski parakstītus nosacījumus uz personas norādīto e-pastu vai uz personas norādīto adresi pa pastu.