Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
2
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma sastāv no 3 (trim) tīklā saslēgtām bāzes stacijām jeb Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uztverot un apstrādājot satelītu signālu datus, izplatot tos lietotājiem reālajā laikā (RTK), un uzkrājot pēcapstrādei RINEX formātā. EUPOS-RĪGA nodrošina pašvaldības darbiniekiem, mērniecības un citu nozaru pārstāvjiem tādus GNSS datu pakalpojumus kā reālā laika korekcijas (RTK) datus, diferenciālās pozicionēšanas (DGPS) datus un pēcapstrādes datus, kas nepieciešami augstas precizitātes ģeodēziskajiem mērījumiem. EUPOS-RĪGA bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu. EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma ir validēta atbilstoši 15.11.2011. MK noteikumiem Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi". Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:
  klātiene – jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  e-pasts – jānosūta aizpildīta iesnieguma veidlapa uz e-pastu geo@riga.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:
  klātiene – visa informācija, kas attiecināma uz līguma izpildes uzraudzību, operatīvā un tehniskā informācija tiek sniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  e-pasts – visa informācija, kas attiecināma uz lietotāja identifikatora izsniegšanu, aktivizāciju un darbības pārtraukšanu, un pakalpojuma aktualitātēm tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums

Normatīvie akti