Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Energopārvaldība tiek ieviesta atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Pakalpojums iekļauj energopārvaldības rokasgrāmatas un energoplāna sagatavošanu. Energopārvaldība ir viena no alternatīvām, ko uzņēmumi var ieviest, lai izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības. Rīgas enerģētikas aģentūra ievieš un uztur energopārvaldību Rīgā. Energopārvaldības sistēmas apjoms atkarīgs no uzņēmuma vai pašvaldības lieluma, pirms darbu uzsākšanas tiek sagatavaots novērtejums nepieciešamajam darba apjomam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku un vienoties par tālako procesu sistemās ieviešanai.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika
  zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura
  būtību konsultācijas nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus , kas saistīti ar sniegtā
  pakalpojuma būtibu. Pakalpojumu ir iespējams pieprasīt arī telefoniski, lai pieteiktos klātienē.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  30,00 euro/h (bez PVN) pakalpojums iekļauj konsultācijas par ISO 50001 standarta prasībām. Standarta punktu izskaidrošana, to prasību nozīmes izskaidrošana un to praktiska ieviešana. Palīdzība energopārvaldības sistēmas robežu definēšanā un to praktiska izpilde. Praktiska palīdzība energopārvaldības sistēmas politikas, mērķu, darba plāna un rokasgrāmatas sagatavošanā. Līdzdalība iekšējos auditos.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski vai klātienē iepriekš vienojoties par formātu, kādā pakalpojums tiek sagatavots.

Maksājumi

PozīcijaCena
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzraudzība36.30 EUR