Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aģentūra piedāvā daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu vadību, kas ietver projekta
pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu ALTUM, būvniecības iepirkuma organizēšanu, projekta
uzraudzību un noslēgšanu. Pēc pieprasījumā Aģentūra novērtē potenciālā projekta apjomu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas
  aģentūra", kur ir iespēja pieteikties uz konsultācija, lai izvērtētu pieprasīta pakalpojuma nianses.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika
  zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura
  būtību pakalpojuma nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus , kas saistīti ar sniegtā
  pakalpojuma būtību.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma veikšanas izmaksas 30.00 euro/h (bez PVN) atbilstoši izsniegtajam rēķinam.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē vai elektroniski.

Maksājumi

PozīcijaCena
Energoefektivitātes projektu vadība36.30 EUR