Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja persona vēlas, lai titktu pārskatītas Rīgas valstspilsētas teritorijā esošajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežas, tā vēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija). Komisija, balstoties uz spēkā esošā normatīva regulējuma prasībam un Rīgas valstspilsētas plānošanas dokumentu risinājumiem:
1) sagatavo priekšlikumu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu pārkārtošanai;
2) sagatavo jaunu plānojumu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežām, lai izveidotu nepieciešamo zemesgabalu katras dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un atbilstošas nomājamās zemes platības noteikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē; sūtot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus pa pastu. Par pakalpojumu iespējams saņemt konsultācijas telefoniski (67012689).
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu ( iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vai zemes īpašnieks) (oriģināls);
  2. Pilnvarotas personas rakstisks pilvarojums (oriģināls);
  3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols vai aptaujas lapa, vai cits dokuments, kas apstiprina dzīvokļu īpašnieku vienošanas par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu (origināls);
  4.Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu korekcijas piedāvājums (grafiskais attēls - piesaistītā zemes gabala robežas un platība) (oriģināls).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā klātienē. Sagatavota informācija tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu vai uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi.