Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
40
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot pieņemtā lēmuma atklātumu, saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību. Vienojoties ar būvniecības ieceres ierosinātāju, Pašvaldība nosaka publiskas apspriešanas termiņu un publiskas apspriešanas prezentācijas datumu, laiku un vietu. Publiskas apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja izteikt viedokli par paredzēto būvniecības ieceri, lai pašvaldība nepieciešamības gadījumā varētu izvirzīt papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā. Pēc publiskas apspriešanas tiek apkopoti saņemtie viedokļi, institūciju un ekspertu atzinumi un sagatavots pārskats par publiskas apspriešanas rezultātiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
  Pakalpojumu var pieprasīt arī elektroniski un pa pastu.
  Sabiedrības viedokļa izteikšanas veidi: iesniegums brīvā formā vai aptaujas lapa, kur fiziska vai juridiska persona norāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā un cik lielā mērā būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses, priekšlikumus, ierosinājumus vai nosacījumus, lai, īstenojot
  būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses; piedalīšanās būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācijas pasākumā, kur iespējams izteikt viedokli un uzdot jautājumus.
  Mēneša laikā no brīža, kad noslēgusies publiskā apspriešana, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments sagatavo pārskatu par publiskas apspriešanas rezultātiem, kurā apkopo publiskas apspriešanas laikā saņemtos viedokļus, institūciju un speciālistu atzinumus un nepieciešamības
  gadījumā izvirza papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pārskats par publiskas apspriešanas rezultātiem tiek publicēts mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “Publisko apspriešanu meklētājs” (https://www.rdpad.lv/Mekletaji/apspriesanas/).