Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā, ja tirdzniecība tiek veikta Ziemassvētku laikā (ne ātrāk kā no 15.novembra, ne vēlāk kā līdz 15.janvārim) un nepārsniedz 45 dienas vienā vietā

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā, ja tirdzniecība tiek veikta Ziemassvētku laikā (ne ātrāk kā no 15.novembra, ne vēlāk kā līdz 15.janvārim) un nepārsniedz 45 dienas vienā vietā
  Pakalpojums ir pieprasāms kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv vai klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
  Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kurā norādīta informācija par tirdzniecības organizatoru: fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, tirdzniecības organizatora/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese, paredzētā ielu tirdzniecības vieta, norises laiks un ilgums. Iesniegumam pievienojams:
  1. Tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietu aprīkojuma).
  2. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
  3. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts vienas vai vairāku tirdzniecības vietu iekārtojums plānā mērogā 1:100 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
  4. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināta objekta vizualizācija vides kontekstā.
  5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits.
  6. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts, pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju.

  * (Svarīgi: ņemt vērā, ka, lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā no 1. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pašvaldības nodeva netiek piemērota uz laiku līdz 31.12.2022. (Rīgas domes 18.01.2011. saistošie noteikumi Nr.109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā").

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atļauja ir saņemama kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv, elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietas pieprasītāja norādīto e-pasta adresi vai atļauja tiek izsniegta klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk