Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētu pārziņi izsniedz talonu iebraukšanai kapsētas teritorijā.
Atļauja ir derīga tikai izsniegšanas dienā. Kapsētu teritorijā autotransports var brīvi iebraukt ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes izdoto talonu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasītājs kapsētā apmaksā pakalpojumu un saņem iebraukšanas talonu vai saņem iebraukšanas talonu un iebrauc kapsētas teritorijā.
  Piezīme. Mārtiņa, Matīsa, Juglas, Biķeru un Torņkalna kapsētās pakalpojumu var saņemt, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās kapsētas un Pļavnieku kapu teritorijā 6,00 EUR
  2. Atļauja autotransporta iebraukšanai daļēji slēgtās kapsētas teritorijā, izņemot Pļavnieku kapu teritoriju 10,00 EUR
  3. Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās** kapsētas un Pļavnieku kapu teritorijā 70 gadu vecumu sasniegušām personām (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) 4,00 EUR
  4. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo 5,00 EUR
  5. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot apliecību), garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai rituālas ceremonijas Bez maksas

  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

  ** Atvērtās kapsētas Rīgā: Jaunciema kapi, Bolderājas kapi.

  *** Daļēji slēgtās kapsētas Rīgā: I Meža kapi, II Meža kapi, Raiņa kapi, Miķeļa kapi, Sarkandaugavas kapi, Sarkandaugavas Kalna kapi, Matīsa kapi, Jaunie ebreju kapi, Pļavnieku kapi, Biķeru kapi, Juglas kapi, Lāčupes kapi, Ziepniekkalna kapi, Pleskodāles kapi.

  **** Slēgtās kapsētas Rīgā: Torņakalna kapi, Torņakalna pareizticīgo kapi, Mārtiņa kapi, Kapsila kapi.

  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)

  Apmaksas veids:
  Kapsētas kasē.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma pieprasītājs kapsētā apmaksā pakalpojumu un saņem iebraukšanas talonu vai saņem iebraukšanas talonu un iebrauc kapsētas teritorijā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās kapsētas un Pļavnieku kapu teritorijā6.00 EUR
Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās kapsētas un Pļavnieku kapsētas teritorijā 70 gadu vecumu sasniegušām personām (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)4.00 EUR
Atļauja autotransporta iebraukšanai daļēji slēgtās kapsētas teritorijā, izņemot Pļavnieku kapu teritoriju10.00 EUR
Atļaujas autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo5.00 EUR