Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc pieprasījuma organizētas apmācības uzņēmumiem vai citu pašvaldību darbiniekiem Aģentūras kompetences jomās. Pakalpojums iekļauj gan attālinātas, gan tiešsaistes apmācības, tai skaitā praktiskas apmācības objektos. Pēc pieprasījumā Aģentūra sagatavo apmācību programmu un novērtē nepieciešamās stundas apmācībām, tai skaitā prezentāciju sagatavošanai.
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem patērētājiem virs 500 MWh/gadā elektroenerģijas ir ieviesta energopārvaldības sistēma vai obligātais energoaudits. Energopārvaldībā nepārtraukti nepieciešams uzlabot zināšanas, kā arī energoauditā bieži norādīts pasākums darbinieku apmācības.
Pakalpojums Rīgas iedzīvotājiem un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām tiek sniegts bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku, lai izvērtētu nepieciešamā pakalpojuma apjomu.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura būtību pakalpojuma nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus , kas saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Sniegtā pakalpojuma maksa ir 25,00 euro/h (bez PVN). Pakalpojums Rīgas iedzīvotājiem un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām tiek sniegts bez maksas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē vai elektroniski.
  Saņemot pakalpojumu klātienē, klients vienojoties ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģetikas aģentūra" darbinieku par iespējamajiem pakalpojumu sniegšanas laikiem, ilgums tiek noteikts individuāli izvērtējot nepieciešamo informācijs apjomu.
  Elektroniski saņemot pakalpojumu tas tiek organizēta MS TEAM programmā vai citā, kas nodrošina nepieciešamas funkcijas kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients to var saņemt elektroniski vai klātienē. Gan attālināti izmantojot kādu tiešsaistes lietotājprogrammu savstarpēji vienojoties, gan klātienē vai konkrētos objektos, pēc pieprasījuma.

Maksājumi

PozīcijaCena
Apmācības energoefektivitātes jautājumos30.25 EUR