Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu.
Pakalpojumu sarakstā ietilpst:
1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā kapavietā brīvajā teritorijā vai kā virsapbedījums, vai tiek piešķirta jauna kapavieta.
2. Bēru ceremonijas norises nodrošināšana - cilvēka mirstīgo atlieku uzglabāšana līdz bērēm, kapličas sagatavošana izvadīšanas ceremonijai, sveču aizdegšana, ceļa noklāšana ar skujām, zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā.
3. Cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā - kapa bedres rakšana, zārka nolaišana kapā, kapa aizbēršana, kapa kopiņas veidošana, tās noklāšana ar skujām.
4. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā.
5. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapavietas un kapsētas teritorijas ap kapavietu sakopšana pirms un pēc apbedīšanas.

Bēru organizētājs, formējot Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu, var izvēlēties, kurus pakalpojumus ietvert pasūtījumā bēru ceremonijas norisei.
Eksistē minimālais pakalpojumu saraksts, kas nodrošina apbedīšanas procesa norisi, bet tā paplašināšanu nosaka bēru organizētājs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients ierodas pie kapsētas pārziņa un saskaņo apbedīšanas vietu un laiku.
  Veicot Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu kapavietas uzturētājam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda šādi dokumenti:
  1. Miršanas apliecība;
  2. Kapavietas uzturēšanas līgums. Ja šada uzturēšanas līguma nav, to noslēdz pie kapsētas pārziņa, veicot apbedīšanas pasūtījumu. (skat.pakalpojumu " Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana")
  3. Personu apliecinošs dokuments fiziskai personai vai pārstāvības tiesības juridiskai personai;
  4. Kapavietas uzturētāja pilnvara pilnvarotai personai;
  5. Veselības inspekcijas atļauja virsapbedījumam, ja
  apbedījums veikts pirms 15-20 gadiem, esošajā kapavietā;
  6. Ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās
  organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegums par
  īpašiem nopelniem jaunas kapavietas piešķiršanai daļēji
  slēgtajā kapsētā;
  7. Motivēts iesniegums kapavietas piešķiršanai mirušajam, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
  Apmaksas veids:
  * Kasētas kantorī ar karti
  * Kapsētas pārvaldes kasē skaidrā naudā vai ar karti

  Piezīme. Mārtiņa, Matīsa, Juglas, Biķeru un Torņkalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  I. Apbedīšanas pasūtījuma minimālais pakalpojumu saraksts
  Vasarā (01.05.-31.10.) Ziemā (01.11.-30.04.) Ar atlaidi*
  EUR (ar PVN) EUR (ar PVN) EUR (ar PVN)
  1. Vienreizēja maksa par kolumbārija vienas nišas
  lietošanu 720,00 720,00
  I. Apbedīšanas nepieciešamo pakalpojumu minimums
  2. Kapa bedres rakšana un aizbēršana
  2.1. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana
  standartzārkā 79,00 90,00
  2.2. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana
  garākā zārkā 82,00 94,00
  2.3. Bērna mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā (1,1m) bezmaksas
  3. Dvieļu lietošana apbedīšanas laikā 8,00 8,00
  4. Kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana 29,00 29,00
  5. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās
  kapsētas teritorijas sakopšana 36,00 36,00 18,00*
  6. Dokumentu noformēšana 9,00 9,00
  7. Atļaujas autotransporta iebraukšanai kapsētas
  teritorijā ar mirušo 5,00 5,00
  8. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā
  8.1. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām
  ierakšana zemē 27,00 27,00
  8.2. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ievietošana kolumbārijā
  18,00 18,00
  8.3. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās
  kapsētas teritorijas sakopšana 36,00 36,00 18,00*
  9. Dokumentu noformēšana 9,00 9,00
  II. Apbedīšanas pasūtījuma izvēles pakalpojumu saraksts:
  10.1. Kapličas noma bēru ceremonijai 22,00 22,00 15,00*
  10.2. Sveces kapličā 7,00 7,00
  10.3. Zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises
  laikā (no kapličas līdz kapavietai) 5,00 5,00
  10.4. Ceļa noklāšana ar skujām 9,00 9,00
  10.5. Kapa kopiņas noklāšana ar skujām 18,00 18,00
  10.6. Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās kapsētas un Pļavnieku kapsētas teritorijā
  6,00 6,00
  10.7. Atļauja autotransporta iebraukšanai daļēji slēgtās kapsētas teritorijā, izņemot Pļavnieku kapsētas teritorijā 10,00 10,00
  10.8. Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās kapsētas un Pļavnieku kapsētas teritorijā 70 gadu
  vecumu sasniegušām personām (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)
  4,00 4,00

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek sniegts pēc maksas pakalpojumu apmaksas saskaņā ar Apbedīšanas pakalpojuma pasūtījumu.
  Atlaide tiek piemērota personām, uzrādot apstiprinošus dokumentus:
  maznodrošinātām un trūcīgām personām, ģimenēm, kuras ir reģistrētas Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, politiski represētām personām, personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot atbilstošu dokumentu), kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un bērnu aprūpes iestādēm (Pamatojums: RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964)

Maksājumi

PozīcijaCena
Kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai zārkā (no 1.maija līdz 31.oktobrim)79.00 EUR
Kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai zārkā (no 1.novembra līdz 30.aprīlim)90.00 EUR