Datums 30. jūnijs, 2021
Laiks14.00–16.30
Vieta Rīgas domes Portretu zāle, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

DARBA KARTĪBA

Laiks Temats
no 13.45 Ierašanās pasākuma norises vietā
14.00 - 14.05 “GreenSAM” projekta pārstāvju ievads
14.05 - 14.45

Projekta rezultātu prezentācija “Blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējas un attīstības scenārijs transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

  • Viesturs Celmiņš, pilsētplānotājs
  • Sandris Mūriņš, blokķēdes tehnoloģijas speciālists
14.45 - 16.30 Diskusija par blokķēdes tehnoloģijas attīstības scenārijiem  Rīgas pilsētas un Rīgas metropoles reģiona mobilitātes izaicinājumu risināšanai. Projekta attīstības tālākie soļi.


Eiropas valstīs un pilsētās, tostarp arī Rīgā, sadarbība starp dažādiem publiskā un privātā sektora transporta un mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem ir vāja, jo īpaši, datu kopīgošanas, integrētu pakalpojumu sniegšanas un norēķinu jomās. Tādējādi veidojas sadrumstalots publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniedzēju tirgus, tiek kavēta integrētu publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu attīstība – un līdz ar to arī ilgtspējīgas mobilitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšana.Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Rīgas pilsētā īsteno projektu „Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)”.

Blokķēdes tehnoloģija sniedz iespēju automatizēt sadarbību starp dažādām pusēm, kas savstarpēji nesadarbojas un neapmainās ar datiem, lai kopīgi attīstītu viedus un integrētus mobilitātes koppakalpojumus. Transporta nozarē, izmantojot decentralizētu blokķēdes tehnoloģiju, ir iespējams izveidot sadarbības platformas starp dažādiem publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, kas pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. Savukārt, attīstot inovatīvus starpinstitucionālus sadarbības modeļus publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniegšanai, kas balstīti uz blokķēdes tehnoloģijas pielietojumu, ir iespējams samazināt ar iekšdedzes dzinējiem darbināmo individuālo transportlīdzekļu izmantošanu, kas ir būtisks CO2 emisiju avots pilsētvidē. "GreenSAM" projekta ietvaros tika veikta izpēte par blokķēdes tehnoloģijas (Blockchain technology) potenciālu ilgtspējīgas mobilitātes atbalstam un izstrādāts priekšlikums blokķēdes pielietojuma risinājumam Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Aicinām Jūs uz blokķēdes izpētes noslēdzošo semināru, kas norisināsies 2021.gada 30.jūnijā plkst. 14.00 – 16.30 klātienē, Rīgas domes centrālajā ēkā (Rātslaukums 1, 1.stāva Portretu zālē). Seminārā informēsim par izpētes rezultātiem un galvenajiem secinājumiem, tiks prezentēts izpētes ietvaros izveidotais blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas scenārijs pilsētvides mobilitātes risinājumu atbalstam, kā arī notiks diskusija par blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma iespējām publiskā transporta efektivitātes nodrošināšanā. Diskusijā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

  • “GreenSAM” projekta gaitā izstrādātais integrētu ilgtspējīgas mobilitātes pakalpojumu nodrošināšanas attīstības scenārijs;
  • piedāvātā scenārija turpmākās attīstības vīzija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā;
  • diskusija par ieguvumiem tehnoloģiju izvēlē;
  • blokķēdes tehnoloģijas ieviešanas turpmākie soļi.

Dalība seminārā klātienē tiek organizēta, atbilstoši šobrīd spēkā esošiem Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumiem: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi (nosacījumi cita starpā paredz to, ka līdz 20 vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas darba telpās un sanāksmēs, atrodoties vienā telpā, var nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī neievērot divu metru distanci).

Lūgums par dalību seminārā rakstiski vai telefoniski informēt projekta “GreenSAM” ekspertu Jāni Andiņu, e-pasts: janis.andins@riga.lv, tālr. 29827580, informējot līdz 28.06 plkst.17.00  par to, vai plānojat seminārā piedalīties attālināti vai klātienē.