Datums 8. maijs, 2020
Laiks16.30
Vieta Rīgas domes sēžu zāle

Sēdes darba kārtība:

  1. Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"     RD-20-251-lp    J.Belkovskis
  2. Grozījums Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā"     RD-20-250-lp    J.Belkovskis
  3. Par grozījumiem Rīgas domes 09.04.2020. lēmumā Nr.226 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību"    RD-20-252-lp    V.Ozoliņš, A.Rimicāne
  4. Par Rīgas pilsētas pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību     RD-20-253-lp    B.Strautmane