Datums 22. septembris, 2021
Laiks14.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Rīgas domes 29.05.2019. lēmumā Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"
 2. Pamatskolas "Rīdze" nolikums
 3. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas nolikums
 4. Grozījumi Rīgas domes 2009. gada 8. decembra nolikumā Nr. 35 "Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums"
 5. Par teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 6. Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 7. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA "Rīgas meži" 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī
 9. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Jūrmalas gatvē 16B, Rīgā
 10. Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas 20.07.2021. lēmumu (prot.      Nr. 249, 2.28. punkts) "Par apkures veida maiņu dzīvojamā mājā Augusta Deglava ielā 11, Rīgā"
 11. Par nekustamā īpašuma Rumbas ielā 74, Rīgā (kadastra Nr. 01001250531), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Kara vēstures rekonstrukcijas klubs "REDUT""
 12. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā (kadastra Nr. 01005800145), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
 13. Par grozījumiem Rīgas domes 29.09.2009. lēmumā Nr. 336 "Par valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem, kā arī par zemesgabalu piekritību" 
 14. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Valdeķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000792091), atsavināšanu
 15. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Kanāla ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001282071), atsavināšanu
 16. Par atteikumu nodot atsavināšanai Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Hanzas ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01000182008)
 17. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - neapbūvēta zemesgabala Krīdenera dambī 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000482076), privatizācijas pabeigšanu
 18. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamā īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001250162), daļu maiņu pret Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Buru ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000502060)
 19. Par dzīvojamai mājai Skaistkalnes ielā 6, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala tematiskā plānojuma apstiprināšanu 
 20. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Višķu ielā 9-17, Rīgā
 21. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Višķu ielā 9-32, Rīgā
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Višķu ielā 9-65, Rīgā
 23. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vangažu ielā 30-28, Rīgā
 24. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Skodas ielā 15-5, Rīgā, atsavināšanu
 25. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Alekša ielā 4-1, Rīgā, atsavināšanu
 26. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 1. līnijā 20-5, Rīgā, atsavināšanu
 27. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Dārza ielā 1-12, Rīgā, atsavināšanu
 28. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 14A-26, Rīgā, atsavināšanu
 29. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13B-31, Rīgā, atsavināšanu
 30. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Gdaņskas ielā 7-1, Rīgā, atsavināšanu
 31. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Talsu ielā 27A-10, Rīgā, atsavināšanu
 32. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu higiēnas prasību nodrošināšanas darbu investīciju projektu īstenošanai
 33. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekta "Ēkas Ojāra Vācieša ielā 2 funkciju nomaiņa" īstenošanai
 34. Grozījums Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 83 "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā"
 35. Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai Viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās
 36. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" uzņēmējdarbības atbalsta programmas "Atspēriens" saistošie noteikumi
 37. Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu veselības aprūpes kapitālsabiedrībās 
 38. Grozījums Rīgas domes 2005.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Domes priekšsēdētājs M.Staķis