Datums 13.–15. jūnijs, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Ādažu militārā bāze
NATO Industrijas padomnieku grupu plenārsesija

13.-15.jūnijā, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (turpmāk - DAIF Latvija) uzņems Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (turpmāk - NATO) Industrijas padomnieku grupu, kas alianses un partnervalstu plenārsesiju ietvaros apspriedīs aktuālākos darba kārtības jautājumus. Š.g. 13.jūnijā vairāk kā simts dalībniekiem no NATO, tās dalībvalstu aizsardzības ministrijām un militāro uzņēmumu vadības tiks organizēta ‘’Latvijas industrijas diena ar NIAG’’ Ādažu militārajā bāzē, demonstrējot starptautiski atpazīstamākos un jaunākos produktus. 

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle: ‘’DAIF Latvija savā desmitgadē, sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē pirmās NATO Industrijas padomnieku grupas (NIAG) plēnārsesijas šīs struktūras pastāvēšanas 55 gados. Tā ir unikāla iespēja Latvijai pozicionēt paveikto privātā un akadēmiskā sektorā aizsardzības spēju attīstībā un starptautiskajā drošībā. DAIF Latvija ir atbildīgs pienākums atbalstīt jaunas partnerības un piesaistīt stratēģiskas investīcijas mūsu tautsaimniecībā.’’

Rīgā augsta līmeņa NATO dalībvalstu aizsardzības uzņēmumu, ministriju un NATO vadības pārstāvji apspriedīs darba kārtībā aktuālos jautājumus, iepazīsies ar studiju grupu ziņojumiem un plānos turpmāko darbu. Pasākuma ietvaros Rīgā ieradīsies vairāk kā 100 NATO dalībvalstu un NATO partnervalstu pārstāvji. Š.g. 13.jūnijā, Ādažu militārā bāzē Latvijas industrijas un pētniecības pārstāvji demonstrēs starptautiski atpazīstamākos un jaunākos militārā un duālā pielietojuma produktus un pakalpojumus.

Savukārt 14. un 15.jūnijā tiks apspriesta NATO iniciatīvu ieviešana, piemēram, NATO Inovāciju fonda un Ziemeļatlantijas Aizsardzības inovāciju akseleratora (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) darbības uzsākšana, NIAG stratēģijas 2023.-2027.gadam ieviešana. Plenārsesijās apstiprinās 2023.gadam un 2024.gadam plānotos studiju virzienus. Tiks apstiprināti pētījumu gala ziņojumi, kas ietver tādas tēmas, kā produktu veiktspējas specifikāciju validācija, platformu standarti jūras bezpilota sistēmām, kognitīvos paplašinājumus militāram pielietojumam, ieteicamos protokolus un standartus sertificēšanai, lietojumprogrammas, kurās izmanto mākslīgo intelektu NATO ietvaros, kā arī jaunu materiālu un ražošanas tehnoloģiju militāro ietekmi. Papildu uzmanība tiks pievērsta piegādes ķēžu drošības un noturības uzlabošanai, kas ir būtiska sabiedroto spēju attīstībai un apgādei, kā arī inovatīvas artilērijas munīcijas izstrādei. Tikšanās padziļinās zināšanas par Latvijas industriālajiem sasniegumiem, nostiprinās izveidotās partnerības un kalpos par ierosmi jauniem sadarbības modeļiem starp publisko, privāto un akadēmisko sektoru.

NATO NIAG Plenārsesiju un ‘’Latvijas industrijas dienu ar NIAG’’ atbalsta Aizsardzības ministrija, SIA ‘’Latvijas Mobilais telefons’’ un SIA ‘’Patria Latvia’’.

Par NIAG: kopš 1969.gada NIAG ir augsta līmeņa konsultatīva institūcija, kas sastāv no NATO dalībvalstu industrijas pārstāvjiem un darbojas Nacionālo bruņojuma direktoru konferences (CNAD) paspārnē. NIAG mērķi ir: nodrošināt forumu brīvai viedokļu apmaiņai par bruņojuma ražošanā būtiskiem aspektiem - pētniecībā, attīstībā, tehniskajos, ekonomiskajos un vadības jautājumos alianses ietvaros, balstoties uz aktuālo informāciju, ko sniedz attiecīgās NATO institūcijas; sniegt nozares konsultācijas CNAD par to, kā veicināt valdības - industrijas (G2I) un industrijas - industrijas (B2B) sadarbību aliansē; nodrošināt optimālu NIAG resursu izmantošanu, lai palīdzētu galvenajām bruņojuma grupām un tām pakļautajām struktūrām, pētot starptautiskās sadarbības iespējas un meklējot savlaicīgus un efektīvus veidus, kā apmierināt NATO militārās prasības.

Par DAIF Latvija: kopš 2013.gada DAIF Latvija ir vienīgā drošības un aizsardzības industriju un zinātni pārstāvošā organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. DAIF Latvija apvieno uzņēmums, izglītības un pētniecības iestādes, kā arī ievērojamus ārvalstu militāros ražotājus. DAIF Latvija nacionālā līmenī aktīvi sadarbojas ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Saeimu. Starptautiski DAIF Latvija pārstāv Latvijas industriju NATO Industrijas padomnieku grupā, Zinātnes un tehnoloģiju organizācijā. Eiropas līmenī konsultācijas norisinās ar Eiropas Komisijas Aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorātu un Eiropas Aizsardzības aģentūru, kā arī nodrošina divpusēju sadarbību ar atbilstošām organizācijām ārvalstīs.