Datums 18. septembris, 2023
Laiks10.00–12.00
Vieta “Koka Rīga”, Krāsotāju iela 12

Rīga ir viena no 100 Eiropas Savienības misijas “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas 2030” dalībniecēm, kas izvirzījusi mērķi kļūt par klimatneitrālu pilsētu un ne tikai sasniegt nozīmīgus CO2 emisiju samazinājuma mērķus līdz 2030. gadam, bet arī panākt klimatneitralitāti atsevišķās nozarēs Rīgā ātrāk par Eiropas komisijas noteikto 2050.gadu.

Tomēr galvaspilsēta nevar sasniegt noteiktos mērķus bez ilgtspējīgas mobilitātes iespēju piedāvāšanas iedzīvotājiem, ieinteresēto pušu līdzdalības un iedzīvotāju paradumu maiņas.

Viens no risinājumiem kā sasniegt izvirzītos klimata mērķus un vienlaicīgi risināt intensīvās satiksmes izraisītos izaicinājumus, kas saistītas ar gaisa un trokšņu piesārņojumu, ir zemo emisiju zonu ieviešana. Zemo emisiju zona ir pilsētas teritorija, kurā tiek īstenots noteiktu pasākumu kopums, lai samazinātu autotransporta radītās emisijas, kas ietekmē ne tikai gaisa kvalitāti, bet arī atstāj negatīvas sekas sabiedrības veselībai. 

Lai pārrunātu jautājumu - vai šādas zemo emisiju zonas Rīgai ir nepieciešamas, Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros notiks ekspertu diskusija.  

Aicinām interesentus piedalīties diskusijā klātienē. Diskusiju varēs vērot tiešsaistē www.riga.lv mājas lapā un Rīgas pašvaldības Facebook kontā.

PROGRAMMA:

Laiks

Tēma

Dalībnieki

10.05 – 10.25

Starptautiskā, Eiropas un Latvijas klimata politika

Liene Griķe, Klimata un enerģētikas ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta vecākā eksperte

10.30 – 10.50

Zemo emisiju zona kā instruments gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētās

Andžejs Stepančuks, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Galvenais projektu vadītājs transporta plānošanas jomā

10.55 – 11.10

Gaisa kvalitāte Rīgā, rīcības plāns un veicamie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai

Evita Vītola, Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudības nodaļas galvenā galvenā speciāliste - eksperte

11.10 – 11.20

Gaisa kvalitātes monitoringa programma Rīgā

Jānis Grants, SIA "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs

11.20 – 12.00

Diskusija “Vai Rīgai nepieciešamas zemo emisiju zonas?

Liene Griķe, Klimata un enerģētikas ministrija

Andžejs Stepančuks, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Kārlis Krēķis, “Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētājS