Frakcijas “Gods kalpot Rīgai” vadītājs Juris Radzevičs 19.01.2021.iesniedza priekšlikumu grozīt Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”, paredzot  līdz 01.04.2022. pagarināt laiku, uz kuru tiek apturēti šo noteikumu punktu darbība, kas nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās. 

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz, ka nodevu maksāšana ir apturēta līdz šī gada 31.martam, kas nozīmē, ka ar 01.04.2021. komercsabiedrībām būtu jāmaksā iepriekš minētās pašvaldības nodevas. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.109 8.punktu nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas sagatavošanas, kas nozīmē maksājumu veikšanu jau šodien, ja kāds vēlas laicīgi saņemt minēto atļauju, uz ko tieši pati pašvaldība vienmēr aicina. Būtiski ir atgādināt, ka pagājušā gada pašvaldības vainas dēļ visiem komersantiem tika radīta tiesiskās nenoteiktības stāvoklis, jo maksājumu pagarinājums stājās spēkā ar 20 dienu nokavējumu.

Ar  10.06.2020. spēkā stājās Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredzēja dažāda veida ierobežojumus, sakarā ar kuriem ļoti būtiski ir samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 atkārtoti tika izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim, kas paredzēja vēl būtiskākus komercdarbības ierobežojumus.  

Atbalstot iesniegto priekšlikumu, tiks sniegts finansiāls atbalsts komersantiem, tiks ievērota laba pārvaldība, kas izpaužas savlaicīgā tiesiska regulējuma noteikšanā. “Ikvienam šodien ir nepieciešams finansiālais atbalsts un skaidrība rītdienā. Pašvaldība ir spējīga sniegt šo atbalstu un skaidrību, atbrīvojot uz gadu līdz 31.03.2022. komersantus no pašvaldības nodevu nomaksas,” uzskata GKR frakcijas vadītājs Juris Radzevičs.