Agnese Logina
Rīgas domes Par!/PROGRESĪVIE frakcijas deputāte, Kultūras komisijas līdzvadītāja

Balsojums 4.marta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē apliecina, ka darba procesam Kultūras komisijā ir pozitīvs rezultāts. Esam vienojušies par principiem un konkrētu atbalstu kultūras nozarei Rīgā. Tā ir konkursa programma Rīgas vasaras kultūras programmai ar budžetu 480 000 EUR apmērā. Noteiktus pasākumus paredzēt nav iespējams, bet gaidām eksperimentus, drosmīgas idejas un izpausmes pilsētvidē, un patiešām īsteni radošu pieeju pilsētas ielu, skvēru, laukumu un parku atdzīvināšanai.

Mēs apzināmies, ka vēl ir ļoti daudz objektīvu neskaidrību, ieskaitot – vai varēsim šovasar izbraukt ārpus Latvijas, vai (un kas) varēs viesoties Latvijā. Tāpēc nolēmām radīt svētkus tieši rīdziniekiem. Mūsu galvenie principi, radot ietvaru šīs vasaras kultūras programmas konkursam, ir decentralizācija (lai kultūra notiktu ne tikai centrā, bet arī apkaimēs), racionāla pieejamo resursu izmantošana (piemēram, izmantojot Rīgā esošās estrādes, kultūras centriem piegulošās teritorijas), kā arī pēc iespējas pamatīgāks caurspīdīgums lemšanā par finansējuma sadali. Šajā programmā primārais ir Rīgas iedzīvotājs, un tas arī, iespējams, mainīs uzsvarus.  Noformulējot pamatideju – tie būs svētki Rīgai un rīdziniekiem, kuru laikā varēs ļauties eksperimentiem un neparastām kultūras pieredzēm. Šīs vasaras kultūras programmā, kas aptvers aptuveni astoņas nedēļas ilgu pasākumu programmu no jūnija beigām līdz augusta vidum, būs paredzēta vieta arī radošajai izpētei, kas ir būtisks elements, kas līdz šim varbūt ir pietrūcis kultūras jomā. 

Kultūras terapijas efekts un sabiedrības drošība 

Tāpat viens no vasaras kultūras programmas virsuzdevumiem noteikti būs palīdzēt Rīgas iedzīvotājiem uzlabot garīgo veselību, jo pandēmija, kurā dzīvojam jau gadu, ir traumējusi mūsu mentālo veselību. Kultūra un māksla tās dažādās izpausmēs var nodrošināt gan emocionālo, gan intelektuālo stimulāciju. Rīgas iedzīvotāju garīgā un emocionālā labsajūta ir viens no plānotās konkursa programmas fokusa punktiem.  

Jaunā konkursa programma, kas paredzēta eksperimentiem, tajā pašā laikā tiks veidota tā, lai pasākumu laikā maksimāli izvairītos no drūzmēšanās riskiem. Un to var darīt, vai nu veidojot notikumus, kas nepaģēr drūzmēšanos (piemēram, mākslas objekti pilsētvidē, izstādes pilsētā, fotogrāfijas tukšos skatlogos), vai nu veidojot zibakciju veida notikumus, kas notiek pēkšņi, negaidīti un pārsteidzoši, piemēram, negaidīts piecu minūšu koncerts Centrālajā stacijā. 

Ļoti ceru, ka attīstīsies āra kinoteātra idejas apkaimēs. Latvijā objektīvu iemeslu dēļ situācija ar āra kino ir sarežģīta. Vasarās satumst vēlu, un uzsākt kino seansu nevar ātrāk par 22.30, jo gaismas gluži vienkārši līdz tam ir par daudz. Tas savukārt apgrūtina apmeklējumu tiem, kuriem ir pēc tam jābrauc garāks ceļš mājup ar sabiedrisko transportu. Tāpēc ceru, ka varbūt šogad redzēsim vairāk eksperimentālus āra kino seansus apkaimēs, ja izdosies atrast veidu, kā netraucēt citus iedzīvotājus. Bet nešaubos, ka viss ir iespējams!