Joma
Nekustamais īpašums
Pieteikšanās termiņš
09.05.2023.
Statuss
Noslēdzies

Programma "Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023.-2024. gadā"

Viena projekta kompensācija ir maksimums 10 000 euro, bet ne vairāk kā puse no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektā paredzēto atbalstāmo aktivitāšu realizācijas un to apmaksas periods - 01.01.2023.-15.11.2023.

 • atsevišķi labiekārtojuma elementi (soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, velosipēdu statīvi/nojumes u.tml.)
 • atkritumu savākšanas un dalītās atkritumu savākšanas vietas atjaunošana vai izveidošana;
 • nolietojošos vai bīstamo labiekārtojuma elementu demontāža
 • esošo gājēju un piebraucamo ceļu un asfalta seguma atjaunošana, nepaplašinot autostāvvietas
 • ārējo inženiertīklu atjaunošanas darbi
 • citi pasākumi, kas ir vērsti uz piesaistītā zemesgabala degradācijas novēršanu

Lai palīdzētu iedzīvotājiem ar kvalitatīvu elementu izvēli, pieejams katalogs ar specifikācijām.

 • vairākas mājas, kas kopā veido pagalmu, iesniedz kopīgu projektu
 • Ja tiks pieteikta vairāk nekā viena no atbalstāmajām darbībām
 • Ja teritorija tiks apzaļumota – stādīti koki vai krūmi
 • Ja projekta rezultāti būs redzami no publiskās ārtelpas
 • Trīs vai vairāku dzīvokļu māju kopīpašnieki;
 • Deklarēti Rīgā;
 • Uzlabojumiem zemes gabalos, kuri ir piesaistīti ēkām.
 • Portālā atjauno.riga.lv
 • Līdz 09.05.2023. plkst. 16.00.
 • Ir darbi, kuri pirms tam jāsaskaņo Pilsētas attīstības departamentā
 • Lai vieglāk plānotu un saskaņotu veicamos darbus, ir sagatavotas vadlīnijas.

Konsultācijas: konsultacijas_atjauno@riga.lv vai +371  67037293

Papildus informācija, nolikums, dokumenti un vadlīnijas: https://atjauno.riga.lv/dzivojamas-majas/