Joma
Sports
Pieteikšanās termiņš
31.03.2023.
Statuss
Noslēdzies

N.p.k.

Iesniedzējs

Pasākums

Piešķirtais līdzfinansējums (EUR)

Atbalstītie pieteikumi sporta un aktīvās atpūtas jomā

1.

Biedrība “STREETBASKET”

GHETTO GAMES

100 000

2.

Biedrība “Mūsu darbs mieram”

Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”

70 000

3.

SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra”

Toyota Rīgas velomaratons

30 000

4.

Biedrība “Basketbola klubs “VEF Rīga””

Deviņkārtējas Latvijas čempionvienības basketbola kluba “VEF Rīga” darbības nodrošinājums, t.sk. sacensības un treniņprocess

100 000

Atbalstītie pieteikumi darba ar jaunatni jomā

1.

Biedrība “MOT Latvija”

MOT programmas nodrošināšana

14 000

2.

Nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”

jsBaMbuss darbības nodrošināšana

13 999

3.

Biedrība “Skeitparku sporta veidu attīstības aģentūra”

Skeitparka “Monsterparks” darbības nodrošināšana

12 000

4.

Biedrība “STREETBASKET”

Grīziņkalna sporta komplekss

12 000

5.

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Skautu un gaidu jauniešu māja

12 000

6.

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Skautu un gaidu darbība Rīgā

10 000

7.

Biedrība “Piedzīvojuma Gars”

Štābiņš Lastādijā

8 145

Konkursa “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā” mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus pašvaldībai nozīmīgu, līdz šim atzinīgi novērtētu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai, kas tiek īstenoti ar plašu sabiedrības, tai skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību.

Prioritātes:

 • Rīgas sporta “zīmola” projektu ilgtspējas veicināšana*
  Maksimāli  atbalstāmo projektu skaits 3-4
 • Fizisko aktivitāšu pieejamības jauniešiem pilsētvidē veicināšana, sekmējot viņu līdzdalību organizatoriskajā procesā*
  Maksimāli  atbalstāmo projektu skaits 1-2

* Izņemot tos sporta pasākumus, kuriem ir iespēja pretendēt uz Līdzfinansējumu Noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. un 12.5. apakšpunktos noteiktajos Līdzfinansējuma piešķiršanas veidos.

Prioritātes:

 • Drošas vides veidošana jauniešiem, mazinot vienaudžu mobingu un veicinot viņu labbūtību*
 • Jauniešu pilsonisko kompetenču attīstība un līdzdalības demokrātiskos procesos veicināšana
  vai
 • Izpratnes veicināšana par klimatneitrālas pilsētas konceptu un jauniešu lomu to veidošanā**

Kopējais maksimālais atbalstāmo projektu skaits: 5 - 8 ("C" grupa).

*Ja pieteikums tiek iesniegts par pasākumiem, kas vērsti uz darba ar jaunatni infrastruktūras objektu darbības nodrošināšanu (Konkursa nolikuma 3.11. punkts) vai ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu norises nodrošināšanu (Konkursa nolikuma 3.12. punkts), tam obligāti jāatbilst 1. punktā noteiktajai prioritātei.

**Ja pieteikums tiek iesniegts par pasākumiem, kas vērsti uz ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu norises nodrošināšanu, pieteikumam papildus pirmajai prioritātei jāatbilst vismaz vienai no 2. punktā noteiktajām prioritātēm.

Konkursa ietvaros atbalstītās aktivitātes tiek īstenotas no 21.04.2023. līdz 09.12.2023.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 31. martam plkst. 12.00, tos noformējot atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem sporta un aktīvās atpūtas jomā: Vaira Platača, tālr. +37167037246, +37129392996, e-pasts: vaira.plataca@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem darba ar jaunatni jomā: Dmitrijs Zverevs, tālr. +37167181499,  e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv.