Joma
Sports
Pieteikšanās termiņš
29.04.2022.
Statuss
Noslēdzies

Konkursa mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus pašvaldībai nozīmīgu, iedzīvotāju iecienītu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai, kuri tiek īstenoti ar plašu sabiedrības un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību attiecīgā jomā.

Konkursa prioritātes 2022. gadam sporta un aktīvās atpūtas jomā:

Prioritāte: augstu sasniegumu Rīgas sporta spēļu komandu darbības atbalstīšana, veicinot Rīgas starptautisko atpazīstamību.
Prioritāri atbalstāmo pasākumu īss apraksts: Rīgas sporta spēļu komandas, kuras ir piedalījušās un arī esošajā sezonā ir kvalificējušās dalībai Eiropas sporta spēļu līgu pamatturnīros un nodrošina Rīgas sporta tradīciju saglabāšanu un pēctecību.
Maksimālais  atbalstāmo projektu skaits - 2


Prioritāte: nozīmīgu, tradicionālu sporta pasākumu pilsētvidē, kuri nodrošina plašu pieejamību un noturīgu sabiedrības interesi, atbalstīšana.* (* Izņemot tos sporta pasākumus, kuriem ir iespēja pretendēt uz Līdzfinansējumu Noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. un 12.5. apakšpunktos noteiktajos Līdzfinansējuma piešķiršanas veidos.) 
Prioritāri atbalstāmo pasākumu īss apraksts: Rīgā tradicionāli sporta un aktīvās atpūtas pasākumi rīdziniekiem populāros sporta veidos pilsētvidē, kuru mērķauditorija ir dažādu vecuma un fiziskās sagatavotības  grupu dalībnieki.
Maksimālais  atbalstāmo projektu skaits - 4

Konkursa prioritātes 2022.gadam darba ar jaunatni jomā (maksimālais atbalstāmo pieteikumu skaits - 4):

Prioritāte: brīvā laika infrastruktūras objektu jauniešiem darbības nodrošināšana 
Prioritāri atbalstāmo pasākumu īss apraksts: iekštelpu un ārtelpu infrastruktūras objekti, kas nodrošina jauniešiem iespēju drošā, iekļaujošā vidē pavadīt (t.sk. aktīvi) laiku ar vienaudžiem; attīstīt savus hobijus un intereses; piedalīties jauniešu neformālās izglītības un brīvprātīgā darba aktivitātēs. 

Prioritāte: ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu darbības nodrošināšana
Prioritāri atbalstāmo pasākumu īss apraksts: ilgtermiņa programmas, kuras aptver vairākus bērnu un jauniešu vecumposmus (un nodrošina dalībniekiem iespēju secīgi pāriet uz vecākai (vai pieredzējušākai) grupai  paredzēto programmu); tiek realizētas ne mazāk kā 3 vietās Rīgā; nodrošina dalībniekiem iespēju piedalīties regulārās izglītojošās aktivitātēs (ne retāk kā 2 reizes mēnesī, izņemot vasaras mēnešus).

Konkursa ietvaros atbalstītās aktivitātes var tikt īstenotas no 14.05.2022. līdz 09.12.2022.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 29. aprīļa plkst. 12.00, tos noformējot atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem sporta un aktīvās atpūtas jomā: Inta Streiča, tālr. +37167037252, +37129662622, e-pasts: inta.streica@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem darba ar jaunatni jomā: Evija Pelša, tālr. +37167181383,  e-pasts: evija.pelsa@riga.lv.

REZULTĀTI

PIELIKUMI