Joma
Sports
Pieteikšanās termiņš
01.03.2023.
Statuss
Noslēdzies

Ir stājušie spēkā grozījumi konkursam “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem”.

Pieteikumus līdzfinansējumam var iesniegt Latvijā atzītas sporta federācijas. Līdzfinansējumu sportistiem piešķir treniņu procesam un dalībai sacensībās viena kalendārā gada laikā. Līdzfinansējumu var izmantot šādiem mērķiem: sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, ceļa izdevumiem, dalības maksai un naktsmītnes izdevumiem.

Līdzfinansējums var saņemt Rīgas sportisti, kuri atbilst šādiem nosacījumiem: ir Latvijas pilsoņi vai tiem ir piešķirts Latvijas nepilsoņa statuss; ir sasnieguši 16 gadu vecumu un to dzīvesvietas adrese deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā kopš iepriekšējā kalendāra gada 1. janvāra.

Par katru sportistu iesniedzams viens pieteikums par labāko sasniegumu 2022. gada starptautiskās sacensībās vai 2022. gada Latvijas čempionātā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 1. martam plkst. 12.00 nolikumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Līdzfinansējumu var saņemt treniņu procesam un dalībai sacensībās, kas notiks laika posmā no 01.04.2023. līdz 31.12.2023.


Lai informētu par grozījumiem  Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) organizēs vebināru, kurā aktualizēs informāciju par grozījumiem un pieteikumu iesniegšanu 

Vebinārs notiks attālināti otrdien, 14. februārī, plkst. 11.00 platformā “Microsoft Teams”.

Lai pieteiktos un saņemtu piekļuves saiti, līdz 13. februāra plkst. 15.00 lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, organizācijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, kas piedalīsies vebinārā un e-pasta adresi nosūtot uz e-pastu anrijs.lusis@riga.lv.

Atbildīgais: Anrijs Lūsis, tālr. +37167037245, +37128660964,  e-pasts: anrijs.lusis@riga.lv.