Joma
Kultūra
Pieteikšanās termiņš
03.02.2023.
Statuss
Noslēdzies

Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Rīgas valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļus privātpersonu dibināto un atvasināto publisko personu izveidoto amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam, un kura galvenais uzdevums ir laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (ieskaitot) finansiāli atbalstīt tos kolektīvus, kuru dibinātājs darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā un kuri piedalās Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, atbilstoši Dziesmu un deju svētku likumam. 

Nolikums "Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība privātpersonu dibināto un atvasināto publisko personu izveidoto amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam" un saistītie dokumenti - skatīt zemāk.

Pieteikumus var iesniegt pretendenti, ar kuriem noslēgti finansēšanas līgumi līdz 2023. gada 31. decembrim ne vēlāk kā līdz 2023. gada 3. februāra plkst. 12.00 elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Papildu informācija: Kristīne Krūze, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras institūciju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas galvenā speciāliste, tālrunis: +37167043412, e-pasts: Kristine.Kruze@riga.lv.