Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 8. jūnijs, plkst. 14.00.
Joma
Izglītība
Pieteikšanās termiņš
08.06.2022.
Statuss
Noslēdzies

Projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. gadā rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka 2022. gadā tiek uzsākta projektu konkursa „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīto projektu īstenošana.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus, apgūt latviešu valodu A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt iedzīvotājiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

2022. gadā konkursa prioritārā grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji.

2022. gadā tiek īstenoti 4 projekti par kopējo summu 77820,44 EUR.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestādes atrašanās vieta, pieejama interneta vietnē:  www.apkaimes.lv  sadaļā “Integrācija”, apakšsadaļā “Latviešu valodas kursi”. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši var izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

2022. gadā konkursa prioritārā grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Latviešu valodas mācības projektu ietvaros jāorganizē atbilstoši 2009. gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas var piedāvāt latviešu valodas mācību kursus Rīgas iedzīvotājiem.

Valsts un pašvaldības iestādes, kā arī sabiedriskā labuma nevalstiskās organizācijas kursu norisei var pretendēt uz bezmaksas telpu izmantošanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1.

Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2022. gadā ir 25 000 eiro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 11. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 8. jūnijs, plkst. 14.00.

Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM

Papildinformācija pieejama pie AIC kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv. Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2022.gada 11.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.

Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.