Joma
Izglītība
Pieteikšanās termiņš
30.10.2023.
Statuss
Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursu.

Konkursa projektus var īstenot no 2023.gada 21.novembra līdz 2024.gada 15.maijam, realizējot šādas aktivitātes:

  • mācības Pretendenta biedriem un brīvprātīgajiem;
  • Pretendenta turpmākās darbības stratēģiskās plānošanas domnīcu organizēšana;
  • publicitātes materiālu par Pretendentu sagatavošana un izplatīšana(tai skaitā tiešsaistē);
  • Pretendenta uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras (jauniešu centrs u.c.) darbības nodrošināšana;
  • iepriekš minēto aktivitāšu kombinācija.

Pieteikums un pievienotie dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 25 MB, līdz 2023.gada 30.oktobrim (plkst. 16.00) jānosūta uz RD IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Vēršam uzmanību, ka ir grozīts konkursa nolikums. Aicinām pievērst uzmanību veiktajām izmaiņām un izmantot aktuālās veidlapas.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis +37167181383).