Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.
Joma
Apkaimes
Pieteikšanās termiņš
13.06.2022.
Statuss
Noslēdzies

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 38210,16.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 37999,55.

Konkursā iesniegtie projekti ietver tādas aktivitātes kā: apkaimju svētku organizēšana, informatīvu pasākumu un radošu aktivitāšu rīkošana apkaimju vēstures iepazīšanai un popularizēšanai – izzinošas ekskursijas, iedzīvotāju forumi, foto orientēšanās, koncerti, tīklošanās un saliedēšanas pasākumi, forumi apkaimju biedrībām, lai stiprinātu savstarpējo sadarbību, velosipēdu remonta stacijas un grāmatu apmaiņas punkta ierīkošana.

Atbalstīto projektu saraksts

N. p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Pašvaldības piešķirtais finansējums, EUR

1.

Biedrība "Lucavsala"

"Lucavsala - mijiedarbība dažādībā"

3209.39

2.

Biedrība "Piedzīvojuma Gars"

"Apkaimes Gars"

3500.00

3.

Avotu apkaimes biedrība

 "Avotu apkaimes svētki"

3323.86

4.

Nodibinājums "ECO PARTNERS"

"Viesturdārzs – iedzīvotāju tikšanās vieta"

3500.00

5.

Biedrība “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”

"Drošas un videi draudzīgas pārvietošanās veicināšana Bieriņu apkaimes iedzīvotājiem"

3282.00

6.

Biedrība “Cits Ķengarags”

“Ķengarags. Ekskursijas un mijiedarbība”

1524.95

7.

Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"

 “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu! – 2”

3272.00

8.

Biedrība “Rīgas Apkaimju alianse”

"RĪGAS APKAIMJU KOPRADE"

2850.00

9.

Sarkandaugavas attīstības biedrība

"Grāmatu mājiņas - apmaiņas punkti - Sarkandaugavā"

3286.45

10.

Biedrība "Zasulaukam un Šampēterim"

"Attēlu medības Zasulaukā un Šampēterī"

1109.90

11.

Biedrība "Rīgas Mazjumprava"

"Zināšanas un izpratne"

3173.00

12.

Čiekurkalna attīstības biedrība

"Kultūrtelpas Čiekurkalnā  "Bibliotēkas dārzs" iedzīvināšana un aktivizēšana"

3500.00

13.

Biedrība „Vecāķu biedrība”

"Vecāķi. Saulriets. Ērģeles"

2468.00

KOPĀ:

37999.55

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa uzsaukumu 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

  • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
  • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 15. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 70 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 31.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu (šeit) līdz 30.05.2022.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

  • elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv, parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;
  • klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. 

Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzējs un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.