Ir izskanējusi informācija par Rīgas domes vadības iespējams neprofesionāli un necaurspīdīgi sagatavoto pieteikumu finansējumam no Eiropas atveseļošanas fonda 139 milj. eiro apmērā dažādu projektu realizācijai Rīgā. Pieteikuma kvalitāte tika smagi publiski kritizēta!

Rīgas domes deputāti par pašu pieteikumu un par konkrētiem pieteiktiem projektiem uzzinājām no medijiem. Šie lēmumi un projekti nekādā veidā netika apspriesti ne ar deputātiem, ne ar sabiedrību. Projektu izvēles kritēriji ir nezināmi.

Rīgas domes deputātu frakcija “SASKAŅA” sociāldemokrātiskā partija pieprasīja no domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa nedēļas laikā, t.i. līdz 08.03.2021. sniegt informāciju par visiem pieteiktajiem projektiem, t.i. sasniedzamos mērķus, plānotās izmaksas, izvēles kritērijus un atbildīgos par katra konkrētā lēmuma pieņemšanu.

04.03.2021., pēc opozīcijas deputātu pieprasījuma, sasauktajā Finanšu un administrācijas lietu komitejas ārkārtas sēdē tā arī netika sniegts skaidrojums par visiem pieteiktajiem projektiem, t.i. sasniedzamos mērķus, plānotās izmaksas, izvēles kritērijus un atbildīgos par katra konkrētā lēmuma pieņemšanu.

Ņemot vērā, ka nedz opozīcijas deputātiem, nedz rīdziniekiem nav sniegta skaidra un caurspīdīga informācija par pieprasītā finansējuma nepieciešamību un pamatojumu, tad turpināsim cīņu par šīs informācijas saņemšanu!

Konstantīns Čekušins, frakcijas ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" vadītājs