Rīgas domē Pilsētā Digitalizācija
Klaviatūra

Rīgas pašvaldība ir īstenojusi 2018. gadā uzsāktā finanšu vadības un atbalsta procesu digitālās transformācijas projekta pirmo posmu, kas paredz jaunas finanšu, resursu vadības un grāmatvedības sistēmas ieviešanu un pašvaldības darbības atbalsta procesu pāreju uz jauna līmeņa tehnoloģisko platformu. 

Ar mērķi padarīt caurspīdīgu un atvērtu jaunās sistēmas uzturēšanu un attīstību, Rīgas pašvaldība veic sarunas ar finanšu, resursu vadības un grāmatvedības sistēmas izstrādātājiem un ieviesējiem, lai pašvaldības interesēs precīzi vienotos par jaunās sistēmas intelektuālā īpašuma, lietošanas un no tām izrietošo tiesību jautājumiem.

Tas ir nepieciešams, jo jaunā sistēma ir tehnoloģiska platforma, kas kalpo par pamatu citu pašvaldībai nepieciešamo sistēmu un e-pakalpojumu attīstībai.

Rīgas pašvaldība jau ir īstenojusi un turpina realizēt, atvērtu ar šīs sistēmas darbības nodrošināšanu un turpmāko attīstību nepieciešamo, iepirkumu procesu. Piemēram, jau ir notikuši vairāki iepirkumi par programmatūras licenču piegādi, kur par noteicošo kritēriju bija noteikta zemākā cena un kuras piegādās vairāki Latvijas un ES uzņēmumi, kā arī iepirkums par tehnoloģisko komponenšu uzturēšanu, kurā piedalās daudzi tirgus dalībnieki.

Jaunā sistēma dos iespēju atteikties no liekiem procesiem, vienkāršot tos un paātrināt pakalpojumu sniegšanu un lēmumu pieņemšanu iedzīvotāju labā. Piemēram, ieviest vienotu procesu pārvaldību pašvaldībā no iepirkumu organizācijas līdz norēķiniem par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. 

Pirmajā posmā jaunās sistēmas ieviešana pašvaldībai ir izmaksājusi desmit miljonus eiro (ieskaitot nodokļus) un tā pilnībā nodrošina Ministru kabineta noteikumu prasību izpildi par uzskaites kārtību budžeta iestādēs. Lai to panāktu, ir veikta apjomīga finanšu un grāmatvedības uzskaites procesu transformācija, datu analīzes un pārskatu risinājuma modernizācija, pilnveidota tehnoloģiskās platformas drošība un mākoņpakalpojumu risinājumu izmantošana.

Sistēmas izstrādātāji ir SIA “WeAreDots” un SIA “ZZ Dats”.