Izglītība Pilsētā un sabiedrībā
Klase

10. novembrī ar metodiskā materiāla “Dažādas kultūras - saliedēta klase” prezentāciju noslēdzās Izglītības attīstības centra (IAC) projekts “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai”.

Projekts “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” īstenots Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tā mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai sabiedrībā un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē.

Metodisko materiālu sagatavojušas IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte. Izdevuma ievadā sniegts ieskats pētījumos un statistikas datos, kas raksturo arvien pieaugošo kultūru daudzveidību izglītības vidē, īpaši akcentējot izaicinājumus, ar ko saskaras skolas, integrējot skolēnus no jauniebraucēju, tajā skaitā Ukrainas kara bēgļu, ģimenēm. Materiāla turpinājumā pedagogiem tiek piedāvātas lietošanai gatavas mācību aktivitātes – diskusijas, lomu spēles, kustību rotaļas, grafiskie organizētāji, darbs ar attēliem, radošās rakstīšanas uzdevumi, izjautāšanas tehnikas identitātes izpratnei, metodika atšķirīgu kultūru izzināšanai u.c.

Materiāls pieejams ŠEIT.

Septembrī notika ekspertu sagatavoto mācību aktivitāšu pilotēšana Rīgas skolās, lai pārbaudītu to piemērotību. Pieredzējuši pedagogi sniedza savus atzinumus par materiāla izmantošanas iespējām darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem mācību stundās, klases audzinātāja stundās un citos pedagoģiskā darba formātos. Skolas izveidotās pilotēšanas grupas kalpoja kā platformas profesionālām diskusijām par veiksmīgākajām materiāla izmantošanas iespējām, par modeļiem kā nodrošināt metodiskā izdevuma plašākas pielietošanas iespējas skolu vidē.

Izdevuma galīgajā redakcijā apkopotas pedagogu atziņas un ieteikumi par izaicinājumiem un iespējām konkrētu aktivitāšu izmantošanā. Lūk, ieskats dažos vērtējumos: “Uzdevums “Iepazīsimies!” lieliski izmantojams pēc vasaras brīvdienām. Maniem skolēniem latviešu valoda nav dzimtā valoda, uzdevums iedrošināja atkal sākt runāt latviski, pastāstot par sevi. Uzdevums ļoti labi noderēja, lai iepazītos arī ar jaunajiem klases biedriem”.

“Attēli rosināja sarunu par stereotipiem un ideju apmaiņu par to, kā stereotipus varam mazināt.”

“Jā-nē diskusiju izmantoju darbā ar vidusskolēniem. Strukturētā metodika palīdzēja stiprināt argumentu veidošanas prasmi un trenēja spēju ieklausīties otra viedoklī”.

“Nodarbībā “Lai pasaule kļūtu labāka” skolēnu atbildes ietekmēja šobrīd esošā situācija pasaulē – vēlējumos dominēja drošība un miera nosargāšana”.

Paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem par ieinteresētību nodarbību pilotēšanā un jēgpilnu atgriezenisko saiti! Ceram, ka metodiskajā materiālā iekļautās nodarbības palīdzēs ieraudzīt dažādību kā resursu un iedvesmos svinēt kultūru daudzveidību klasēs un skolu kolektīvos!

Vairāk informācijas par projektu pieejama šeit.