Velostatīvs ar velosipēdu

Lai spētu izstrādāt un ieviest efektīvu sistēmu, kā identificēt un pārvaldīt pamestu velosipēdu jautājumu Rīgā, jūnijā plānots sākt ilgstoši atstātu velosipēdu uzskaites kampaņu.

Rīgas pašvaldības policija, sadarbībā ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru un Ārtelpas un mobilitātes departamentu, veiks visaptverošu pilsētvides apsekošanu Rīgas vēsturiskā centra robežās. Šīs apsekošanas laikā tiks identificēti pamesti vai ilgstoši atstāti velosipēdi, uz kuriem tiks uzlīmētas informatīvās uzlīmes. Akcijas mērķis ir uzlabot pilsētvides estētiku un tīrību, atbrīvojot novietņu vietu citiem velosipēdiem, reizē, veicinot to atbildīgu lietošanu un drošību apkārtējā vidē.

Velosipēdu apsekošanas plāns:

 • Pirmā apsekošana: Rīgas vēsturiskā centra teritorijā tiks identificēti ilgstoši atstāti vai pamesti velosipēdi. Uz identificētajiem velosipēdiem tiks izvietotas informatīvas uzlīmes, reģistrējot velosipēda atrašanās vietu un uzlīmes izvietošanas datumu;
 • Atkārtota apsekošana: Pēc mēneša tiks veikta atkārtota apsekošana, lai pārbaudītu vai velosipēdi ir pārvietoti, vai joprojām atrodas tajā pašā vietā;
 • Datu analīze: Tiks analizēti dati par velosipēdu pārvietošanas izmaiņām, lai novērtētu iniciatīvas efektivitāti un saprastu, cik daudz velosipēdu ir pārvietoti vai joprojām atstāti.

Kritēriji pēc kuriem izvērtēs vai velosipēds ir ilgstoši atstāts vai pamests:

 • Trūkst, ir tukša vai saplīsusi riepa(-as);
 • Stipri sarūsējusi vai norauta ķēde;
 • Salauzta stūre;
 • Bojāti riteņi;
 • Salauzts sēdeklis, kas faktiski ietekmē braukšanu ar velosipēdu;
 • Redzamā slēdzene ilgstoši nav lietota rūsas dēļ;
 • Pārmērīga rūsa uz rāmja un citām velosipēda daļām, kas padara neiespējamu tiešu tā lietošanu;
 • Iztrūkst kāds velosipēda elements, kas padara neiespējamu pārvietošanos ar to.

Lai novērtētu problēmas mērogu un ietekmi uz Rīgu, iniciatīvas laikā tiks vākti un analizēti dati par atstāto velosipēdu skaitu, to izkārtojumu un īpašnieku atsaucību. Šie dati sniegs vērtīgu informāciju, kas palīdzēs saprast un pamatot nepieciešamību turpmākiem regulējumiem un politikas izstrādei pamesto velosipēdu pārvaldībai.

Vairāk informācijas Rīgas pašvaldības mājaslapas sadaļā vai rakstot uz e-pastu velosipeds@riga.lv, vai zvanot uz tālruni +37180000800.

Informāciju sagatavoja: Sabīne Solovjeva, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,e-pasts: sabine.solovjeva@riga.lv.