dzeramā ūdens krāns

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra ’’Moody’s’’ apstiprinājusi pašvaldības uzņēmuma ’’Rīgas ūdens’’ ilgtermiņa kredītreitingu A3 ar stabilu perspektīvas novērtējumu.

Kredītreitings novērtēts, balstoties uz Regulēto ūdensapgādes pakalpojumu metodoloģiju. To izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu attiecīgā uzņēmuma kredītrisku, kas nākotnē ļauj piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem. SIA ’’Rīgas ūdens’’ ir vienīgā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura saņēmusi šādu starptautisku aģentūras novērtējumu, iegūstot vienu no augstākajiem piešķirtajiem kredītreitingiem Latvijā.

Aģentūra ’’Moody’s’’ savā novērtējumā norāda, ka vērtējums ir cieši saistīts ar Rīgu un tās lomu pilsētas sabiedrisko pakalpojumu sektorā. ’’Rīgas ūdens’’ ir lielākais ūdenssaimniecības uzņēmums Latvijā pēc piegādātajiem apjomiem un tā ienākumi veidojas no valstī noteikta stingri regulējoša ietvara. Klātienes vizītē atzinīgi tika novērtēta arī uzņēmuma Ilgtermiņa stratēģijas sasaiste ar ESG (vides, sociālie, korporatīvas pārvaldības) principiem.

’’Šis ir liels un nozīmīgs panākums gan Rīgai kopumā, gan, protams, uzņēmumam ’’Rīgas ūdens’’, kas ir pierādījis savu veiktspēju un profesionālo darbību ilgtermiņa rezultātu sasniegšanā gan no ekonomiskiem, gan sociāliem aspektiem. Šāds kredītreitings Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībai liecina ne tik vien par augstiem pārvaldības standartiem, bet arī par Rīgas kā pilsētas spēju nodrošināt tās iedzīvotājiem kvalitatīvus, ilgtspējīgus pakalpojumus. Šis novērtējums uzņēmumam ’’Rīgas ūdens’’ palīdzēs attīstīties un pilnveidoties vēl straujāk, lai kļūtu par paraugu ūdenssaimniecības nozarē arī citu Baltijas valstu galvaspilsētām,’’ pauž Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.

’’Ir ļoti nozīmīgi saņemt ārēju novērtējumu, kas apliecina, ka veids kā Rīga pārvalda savas kapitālsabiedrības ir ilgtspējīgs un vērsts uz vērtības palielināšanu,’’ uzsver Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

SIA ’’Rīgas ūdens’’ valdes locekle Agnese Ozolkāja atzīmē: “Starptautiskās kredītreitingu aģentūras sniegtais vērtējums liecina par spēcīgu finanšu stabilitāti un līdzsvarotiem biznesa riskiem turpmākajā attīstībā, ņemot vērā arī pieaugošo investīciju apjomu. ’’Rīgas ūdens’’ ir Rīgas pašvaldībai  piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina ūdensapgādes pakalpojumus Rīgas aglomerācijā un pilda vienu no būtiskām pamatfunkcijām, tādēļ šis vērtējums ietver arī skatījumu uz pilsētas attīstības plāniem, akcionāru uzraudzības modeli un finanšu informāciju. Savukārt ’’Rīgas ūdens’’ atsevišķais novērtējums, kas noteikts A3 līmenī, apliecina mūsu uzņēmumu kā spēcīgu nozares spēlētāju ne tikai Rīgā, bet visā Baltijā kopumā.” 

SIA "Rīgas ūdens" ir Rīgas pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās – Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus.

Papildu, šogad uzņēmums nodrošinājis jau 25 brīvas pieejas dzeramā ūdens uzpildes vietas jeb brīvkrānus, lai nodrošinātu tīra, kvalitatīva un lietošanai droša ūdens pieejamību Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Informāciju sagatavoja: Sabīne Solovjeva, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sabine.solovjeva@riga.lv.