AS RĪGAS SILTUMS samazinās siltumenerģijas cenu divos tarifa projektos, kas varētu stāties spēkā 2024.gada 1.jūnijā (82,63 EUR/MWh bez PVN) un 1.oktobrī (76,49 EUR/MWh bez PVN), kuru vēl vērtēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Šobrīd, atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegti divi siltumenerģijas tarifa projekti.

AS RĪGAS SILTUMS 2024.gada 22.aprīlī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas tarifa projektu – 82,63 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 6% mazāks nekā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs un kas varētu stāties spēkā no 2024.gada 1.jūnija. Siltumenerģijas tarifa projekts iesniegts, balstoties uz energoresursu cenu izmaiņām.  

Joprojām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata 2024.gada 8.janvārī iesniegto siltumenerģijas tarifa projektu, kurā AS RĪGAS SILTUMS veica pārrēķinu un tika aktualizētas plānotās energoresursu cenas, kā arī pastāvīgās izmaksas. Siltumenerģijas tarifs tika aprēķināts 76,49 EUR/MWh bez PVN, kas varētu stāties spēkā līdz 2024.gada 1.oktobrim.

Pateicoties atklātam un brīvam tirgum, mainoties iepirktās siltumenerģijas un kurināmā resursu izmaksām, siltumenerģijas tarifs tiek atbilstoši mainīts. Siltumenerģijas tarifā galveno apjomu  veido  mainīgā daļa - dabasgāzes, šķeldas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

Uzņēmums aktīvi turpina strādāt Zaļā kursa ietvaros. Stratēģiskie soļi paredz atjaunojamo energoresursu un atlikuma siltuma plašāku izmantošanu, kā arī inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, kas veicina centralizētās siltumapgādes konkurētspēju un zemāku siltumenerģijas tarifu Rīgā.

Par AS RĪGAS SILTUMS

AS RĪGAS SILTUMS ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība.  Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

AS RĪGAS SILTUMS ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS RĪGAS SILTUMS īpašumā.