Strādnieki remontē ielu

Uzņēmums “Rīgas siltums” pirms termiņa pabeidzis siltumtīklu pārbūvi pirmajā posmā Ģertrūdes ielā - no Kr. Barona ielas līdz Akas ielai.  Patlaban sākti otrā posma remontdarbi  - no Akas ielas līdz Brīvības ielai. Remontdarbu laikā rīdziniekiem tiek nodrošināts karstais ūdens, pateicoties izbūvētajiem pagaidu siltumtīkliem.

“Mums ir svarīgi nodrošināt klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, tādēļ, neraugoties uz apjomīgajiem remontdarbiem šajā kvartālā, nodrošinām karsto ūdeni rīdziniekiem. Tāpat piesaistītie apakšuzņēmēji iespēju robežās darbu veic paātrinātā tempā, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot ielu tālākajiem labiekārtošanas darbiem, un rīdzinieki netraucēti varētu izmantot ielu.  Jāatzīmē, ka Ģertrūdes ielas komunikāciju stāvoklis bija kritisks un to pierādīja atklātie bojājumi hidrauliskās pārbaudes laikā. To izraisīja notekūdeņu kanalizācijas sistēmas bojājumi, kas apjomīgo būvdarbu laikā arī tiks sakārtots,” skaidro AS “Rīgas siltums” valdes loceklis Uģis Osis.
               
Atjaunošanas darbu gaitā kanāla siltumtīkli tika pārbūvēti bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski izolētas caurules. Rūpnieciski izolētās caurules ir būtiski energoefektīvākas nekā iepriekš izmantotās. Turklāt tās ir aprīkotas ar signalizācijas sistēmu, kas ļaus savlaicīgi uzzināt par ūdens noplūdēm no siltumtīkliem. 

Arī būvdarbu otro posmu plānots pabeigt ātrāk - nevis 20.oktobrī, bet jau līdz 15. oktobrim.

Pēc inženierkomunikāciju turētāju darbu pabeigšanas Rīgas domes Satiksmes departaments sāks ielas seguma atjaunošanu un labiekārtošanu. Darbi tiks organizēti trīs posmos: no A. Čaka līdz Kr. Barona ielai, no Kr. Barona ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Remontdarbu laikā tiks veikts ne vien inženierkomunikāciju pārbūve un ielas segumu atjaunošana, bet arī publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana, kas ietver ielas apstādījumus, satiksmes organizācijas uzlabošanu un labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnas, augu konteinerus, kā arī novietnes riteņiem un mikromobilitātes rīkiem.

Papildu informācijai: AS “Rīgas siltums” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Linda Rence
Tālr. 67017225; mob. tālr.  26445709, e-pasts linda.rence@rs.lv