Infostabs

Lai mazinātu slogu uzņēmējiem, Rīgas dome trešdien, 27. septembrī, nolēma par 11% samazināt atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu.

No šī gada sākuma tūristu mītnēm par viena tūrista uzņemšanu jāmaksā 1,00 eiro un tam papildus pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai samazinātu nodevas un PVN slogu uzņēmējiem, nodevu plānots samazināt līdz 0,89 eiro. Nodevas apmērs kopā ar PVN maksājumu 0,11 eiro veidos kopējo no tūrista iekasējamo nodevu 1,00 eiro apmērā.

No 2023.gada janvāra Rīgā, līdzīgi kā daudzviet Eiropā un pasaulē, tika ieviesta tā dēvētā tūrisma nodeva, kas jāmaksā tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu.

Pašvaldības nodeva par tūristu uzņemšanu ir plaši piemērota Eiropā. Tā ieviesta daudzās tūristu vidē populārās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Amsterdamā, Romā, Venēcijā, Vīnē, Briselē, Lisabonā u.c. Nodevas apmērs dažādās valstīs un pilsētās ir ļoti atšķirīgs un ir vairāki aprēķināšanas modeļi, piemēram, noteiktā likme pie pakalpojuma cenas, diferencētā maksa atkarībā no tūristu mītnes kategorijas vai sezonas, vai arī par katru nakšņojumu. Piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā tūrisma nodevu Kauņā ieviesa no 2016.gada, bet Viļņā no 2018.gada.

No nodevas gūtos ieņēmumus pilsēta izmantos tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu īstenošanai un Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.

Tūrisma nodevas maksātāji ir personas, kuras Rīgas tūristu mītnēs uzņem viesus par maksu.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.