Informācija medijiem Rīgas domē

Ceturtdien, 22. februārī, Rīgas domes ārkārtas sēdē deputāti kvoruma balsojumā trūkuma dēļ nepieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu, tādēļ sēde tika slēgta un netika skatīts jautājums par pašvaldības valdījuma un īpašuma tiesību atjaunošanu uz 22 zemesgabaliem pie lidostas ‘Rīga”, kuru privatizācijas procesu dome atzina par noslēgušos 2022.gadā.

Rīgas pašvaldība februārī saņēma Latvijas Republikas ģenerālprokurora iesniegumu par prettiesisku neapbūvētas zemes privatizāciju valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka turpmākajai attīstībai nepieciešamajā teritorijā. Iesniegumā uzsvērts, ka pašvaldība privatizācijas procesā nav izvērtējusi zemesgabalu nepieciešamību valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, un visi 22 zemesgabali atrodas Starptautiskās lidostas “Rīga” turpmākai attīstībai nepieciešamajā teritorijā.

Ģenerālprokurora iesniegums uzliek pašvaldībai par pienākumu atjaunot tās valdījuma un īpašuma tiesības uz 22 zemesgabaliem pie lidostas un apturēt šīs teritorijas lokālplānojuma izstrādi. Rīgas pašvaldība atbildi ģenerālprokuroram sniegs viņa noteiktajā termiņā.

“Pašvaldības pienākums ir šādu ģenerālprokurora lūgumu izpildīt bezierunu kārtībā. To nosaka likums. Ja dome nespēj pēc būtības izpildīt ģenerālprokurora lūgumu, tam būs sekas. Tai skaitā ir iespējama arī Ģenerālprokuratūras vēršanas pret Rīgas domi tiesā. Atbildība par tālākajām sekām, kas negatīvi iespaidos Rīgas domi, tai skaitā radīs pašvaldībai reputācijas riskus, ir uz to deputātu sirdsapziņas, kuri šodien kavēja lēmuma pieņemšanu un neuzklausīja aicinājumu rīkoties tiesiski, izpildot ģenerālprokurora lūgumu,” uzsver Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.

“Process, kurā ģenerālprokurora iesniegumā minētie zemesgabali tika nodoti privatizācijai, ir ar senu vēsturi – jau kopš 2010. gada. Ir gan tādi lēmumi, ko pieņēmusi Rīgas dome, gan tāda līmeņa lēmumi, kas bijuši Īpašuma departamenta kompetencē – hronoloģiski viss ir rūpīgi jāizpēta, tādēļ esmu uzdevis pilsētas izpilddirektoram veikt privatizācijas procesa tiesiskuma pārbaudi. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka šajā gadījumā runa ir par vienu atsevišķu gadījumu Rīgas pašvaldības sadarbībā ar investoru. Tiesiskuma jautājumi, kas ir būtiski ikvienam investoram, ir bez mazākajām šaubām prioritāri arī Rīgas domei un Rīga ir un būs investīcijām droša vieta,” akcentē Rīgas domes priekšsēdētājs.

22 Rīgas pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie Starptautiskās lidostas “Rīga” 2022. gada 14. aprīlī tika pārdoti izsolē. Tos par 5 679 000 eiro iegādājusies nekustamo īpašumu attīstītajam “Sirin Development” piederošais uzņēmums SIA “Cella investment 3”.

22 zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 m2. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no lidostas nožogotās teritorijas un pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē, virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa, kas ved uz Starptautisko lidostu “Rīga”.

Rīgas domes deputāti 2010. gadā uzdeva pašvaldības SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" uz šiem zemesgabaliem īstenot reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra izveides projektu un ieguldīja zemesgabalus uzņēmuma pamatkapitālā.  Vēlāk, 2012. gadā, Rīgas dome atteicās no šī projekta un nolēma zemesgabalus nodot privatizācijai. 2022. gadā zemesgabalus pārdeva izsolē un 2023. gadā pašvaldība nolēma sākt lokālplānojuma izstrādi.