Informācija medijiem Rīgas domē Mājokļi
Daudzdzīvokļu māja

Rīgas pašvaldība dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2023. gadā paredzējusi atvēlēt 800 000 eiro, savukārt šim nolūkam nākamajā gadā plānots rezervēt 600 000 eiro. Pusi plānotās pabalsta summas segs valsts.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 31. janvārī, apstiprināja un virzīja skatīšanai domes sēdē lēmumprojektu par 600 000 eiro piešķiršanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2024. gadā, bet šim gadam plānotais finansējums jau ir paredzēts domes budžetā.

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai uz gada sākumu Rīgā reģistrētas bija 27 personas (ģimenes).  Denacionalizēto namu īrnieki turpina reģistrēties un gada laikā pašvaldība reģistrē aptuveni 30 personas (ģimenes).

Pabalsta izmaksa tika sākta 2006. gadā un turpinājās līdz 2009. gadam, kopumā sniedzot palīdzību vairāk nekā 2000 ģimeņu. Ekonomiskās krīzes laikā pabalsta izmaksu pārtrauca, jo valsts vairs nepiedalījās ar 50% līdzmaksājumu.

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksu pašvaldības palīdzības saņemšanai reģistrētajiem denacionalizēto namu īrniekiem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments atsāka 2021. gadā, kad palīdzību saņēma 140 ģimenes un kopējā izmaksāto pabalstu summa bija 2,88 miljoni eiro. Pērn palīdzību saņēma 35 ģimenes, kurām kopā tika piešķirts pabalsts 685 000 eiro apmērā.

Piešķiramā pabalsta apmērs ir atkarīgs no palīdzības saņemšanai reģistrētās ģimenes locekļu skaita. Pabalsta pamatsumma ir 14 300 eiro, papildus par katru personu 4300 eiro. Tas nozīmē, ka viena cilvēka ģimenei piešķiramā pabalsta apmērs ir 18 600 eiro, divu – 22 900 eiro, trīs cilvēku ģimenei – 27 200 eiro, četru cilvēku ģimenei – 31 500 eiro.

Pabalstu var izlietot nekustamā īpašuma iegādei – kā samaksu dzīvojamās telpas vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par nekustamā īpašuma iegādi. Tāpat arī dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu (uz laiku ne mazāk par desmit gadiem) ar ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.