Informācija medijiem Rīgas domē
Notiek ielas remontdarbi

Lai pirms līgumu noslēgšanas Rīgas pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā ielu uzturēšanai pārliecinātos, vai tiek nodrošināta brīva konkurence un nepastāv aizliegtas vienošanās starp piegādātājiem, Rīgas mērs Vilnis Ķirsis aicinājis pilsētas izpilddirektoru Jāni Langi nekavējoties vērsties Konkurences padomē.

Šā gada aprīlī izsludinātajā atklātajā konkursā “Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024.gada līdz 2029.gadam, Rīgā”, neraugoties uz pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, trīs iepirkuma lotēs katrā ir saņemts tikai pa vienam pretendenta piedāvājumam, bet ceturtajā lotē – divu pretendentu piedāvājumi.

Jau vēstīts, ka vērienīgais iepirkums tiek organizēts četrās lotēs un par katru no tām plānots slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, tādējādi līgumslēgšanas tiesības katrā lotē piešķirot pretendentam, kas atbilst kvalifikācijas prasībām un piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteiks, ņemot vērā zemāko vērtēto cenu. 

Pašvaldība uzsver, ka konkurences paplašināšanai pretendenti piedāvājumu varēja iesniegt tikai uz divām lotēm un līguma slēgšanas tiesības varēs piešķirt ne vairāk kā par divām lotēm. Paredzams, ka maksimālā kopējā līgumcena visām četrām lotēm ir 210 miljoni eiro bez PVN. Tāpat būtiski samazināti pieredzes apliecināšanai prasītie darbu apjomi, savukārt attiecībā uz ielu uzturēšanas darbiem, tiek prasīts vairāk speciālistu.

Līgumu plānots slēgt uz pieciem gadiem, ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir ļoti apjomīgs (gan darba, gan cenas ziņā). Šāds līguma slēgšanas periods izvēlēts, racionāli vērtējot gan darba un laika plānošanu piegādātāja pusē, gan no pašvaldības resursa viedokļa.

Patlaban uzturēšanas darbus veic "Daugavas labā krasta izturētājs" un "Daugavas kreisā krasta uzturētājs”.


Informāciju sagatavoja; Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa, e-pasts mediji@riga.lv