Brīvības iela ar mašīnu gaismām

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis parakstījis politisko deklarāciju, tādejādi pievienojoties  95 Eiropas Savienības (ES) valsts pārvaldes pārstāvjiem vietējā, reģionālā, valstu un Eiropas līmenī, apņemoties dot ieguldījumu brīvprātīgā kopīgā investīciju plānā, lai veicinātu ilgtspējīgu digitālo transformāciju ES.

Parakstot deklarāciju, Rīgas dome piekrīt uzlabot esošos digitālos risinājumus, iekļaujoties plašākā Eiropas mērogā, lai Rīgu un tās kopienas padarītu par gudrām un ilgtspējīgām vietām, kur cilvēkiem patīk dzīvot un strādāt. Iniciatīva “Pievienojies, Atbalsti, Stiprini” (The “Join, Boost, Sustain” initiative) tiek uzskatīta par pirmo soli, lai attīstītu Eiropas pieeju digitālajai transformācijai, kas atšķiras no citu globālo konkurentu pieejas.

M. Staķis uzsver: “Esam Rīgā uzsākuši milzīgas pārmaiņas, lai tā ilgtermiņā izveidotos par mobilu, labi savienotu, digitālu un klimatneitrālu pilsētu. Šobrīd uzlabojam stratēģiskos plānus šo mērķu sasniegšanai, tāpēc šī deklarācija kalpos kā praktisks ceļvedis, jo tās mērķi pilnībā saskan ar mūsu topošo digitālās transformācijas programmu. Mēs jau reorganizējam pašvaldības darbu, ieviešot modernu un atvērtu pārvaldību, un ir pienācis laiks pieslēgties Eiropas digitālajai revolūcijai, kas jau notiek daudzās ES pilsētās. Vēlamies, lai dažu nākamo gadu laikā Rīga kļūst konkurētspējīgāka, tādēļ esam gatavi veikt milzu lēcienu digitālajās inovācijās. Piemēram, strādāsim pie pilsētai piederošo uzņēmumu inovācijām, domājam par pilsētas atbalstu 5G infrastruktūras izveidei un drošas un videi draudzīgas mobilitātes attīstību. Kā Rīgas mērs esmu lepns, ka mēs pievienojamies ES digitālās transformācijas vadošajam spēkam un strādāsim pie veiksmīgu partnerību izveides, lai varētu piedāvāt digitālās savienojamības priekšrocības pēc iespējas lielākam skaitam Rīgas iedzīvotāju. Mēs ceram izveidot jaunas ilgtermiņa partnerības ar citām pilsētām projektu izstrādei, piesakoties arī ES tiešajiem finansējumam, izmantojot jaunās digitālo inovāciju programmas, jo īpaši programmu Digitālā Eiropa.”

Rīgas pilsēta turpinās cieši sadarboties ar Eiropas Komisijas Viedo kopienu tehnoloģiju nodaļu (DG CONNECT), īstenojot tās uzskatus par tehnoloģijām, datu suverenitāti, kā arī nodrošinot paaugstinātu digitālo platformu savietojamību. Tas virzīs Rīgu uz digitālās transformācijas ceļu, izmantojot visu datu un citu novatorisku digitālo tehnoloģiju potenciālu, lai sniegtu labākus pakalpojumus pilsētas iedzīvotāju labā. Deklarācija kalpos kā lielisks sākums viedas pilsētas attīstības ieviešanai ar nozīmīgiem finansiāliem, tehniskiem un digitālās pratības  attīstības aspektiem. 

Deklarācija ir EUROCITIES, ENOLL, OASC, Eiropas Komisiju, Somijas prezidentūras un ES Reģionu komitejas iniciatīva.


Plašāka informācija atrast šeit: www.living-in.eu