Mājokļi Pilsētā un sabiedrībā
daudzdzīvokļu māja

Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas siltums”, “Rīgas ūdens” un “Rīgas namu pārvaldnieks” šovasar ir atsākušas soda naudas un kavējuma procentu piemērošanu klientiem par kavētu rēķinu apmaksu.

No 1. augusta, sekojot izmaiņām energoresursu tarifos un citu komunālo pakalpojumu sniedzēju lēmumiem, kavējuma procentu piemērošanu atsāk AS “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP). Kā norāda RNP, par spīti energoresursu tarifu vairākkārtējam kāpumam aizvadītajā apkures sezonā, klientu maksājuma disciplīnas rādītājs šogad ir augstāks nekā pagājušā gada vasarā.

AS “Rīgas siltums” (RS) jau 1. jūnijā atjaunoja līgumsoda piemērošanu par kavētiem maksājumiem, stabilizējoties energoresursu izmaksām un divas reizes samazinoties apkures tarifiem. Tajā pašā laikā RS klientiem no 1. jūnija samazināts piemērojamā līgumsoda apmērs līdz 0,1% līdzšinējo 0,2% vietā, ierobežojot kopējo līgumsoda summu līdz ne vairāk kā 10% no neapmaksātās rēķina summas. Tāpat klienti no 1. jūnija par RS pakalpojumiem var norēķināties līdz mēneša pēdējam datumam, nevis līdz 20. datumam, kā tas bija iepriekš.
 
AS “Rīgas ūdens” (RŪ) kavējuma procentus par laikā neapmaksātiem rēķiniem atsāka piemērot no 1. jūlija.  RŪ klientiem jāpievērš uzmanība arī tam, ka no 1. augusta pa pastu nosūtītajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķiniem tiks piemērota komisijas maksa 1,22 eiro apmērā. Šāds lēmums pieņemts, lai veicinātu papīra rēķinu aprites mazināšanos. Tāpat no 1. augusta rēķini vairs nav pieejami vietnē rekini.lv. Klienti aicināti reģistrēties RŪ klientu portālā. Reģistrētie lietotāji rēķinus var apskatīt gan portālā, gan saņemt savos e-pastos.

Rīgas kapitālsabiedrības ir gatavas nepieciešamības gadījumā pārskatīt soda naudas un kavējuma procentu piemērošanu par kavētiem maksājumiem. 

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv