Informācija medijiem Rīgas domē
Juris Radzevičs

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja trešdien, 6. septembrī, nolēma par komitejas priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Juri Radzeviču, kurš šajā amatā nomainīs līdzšinējo komitejas vadītāju Viesturu Kleinbergu.

“Paldies Kleinberga kungam par ieguldīto darbu sociālo jautājumu risināšanā, kuru noteikti turpināsim, gādājot par mazaizsargātākajām sabiedrības grupām, paaugstinot atalgojumu sociālās jomas darbiniekiem un uzlabojot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti,” uzsvēra J. Radzevičs.

J. Radzevičs ieguvis augstāko izglītību tiesību zinātņu jomā. Bijis izglītības un zinātnes ministrs un vairāk nekā desmit gadus – no 2009. gada līdz 2020. gadam pildījis Rīgas pilsētas izpilddirektora amata pienākumus.

Komiteja arī nolēma par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt deputāti Aneti Jēkabsoni-Žogotu.

Komitejas kompetencē ir tādi jautājumi kā sociālo problēmu analīze, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstība, nodarbinātības veicināšana, veselības aprūpe, bērnu tiesību aizsardzība, veselības veicināšana un slimību profilakse.

Komiteja arī pārrauga Labklājības departamentu un tā padotībā esošās iestādes, kā arī ar veselības aprūpi saistītos pašvaldības uzņēmumus – “Rīgas Dzemdību namu”, “Rīgas veselības centru”, “Rīgas 1. slimnīcu” un Rīgas 2. slimnīcu”.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.