Rīgas domē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti ceturtdien, 8. decembrī, par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja "Par/Progresīvie" frakcijas deputāti Laimu Geikinu.

L. Geikina ir pedagoģijas un teoloģijas zinātņu doktore, profesore Latvijas Universitātē, 2020. gadā ievēlēta par Rīgas domes deputāti.

L. Geikina: Vēlos redzēt Rīgu kā vietu, kurā valda dzīvesprieks un ikviens cilvēks, neatkarīgi no sava vecuma, dzīvesvietas un rocības var atrast veidus, kā jēgpilni un veselīgi pavadīt savu laiku. Kurā skolas ir brīvas no mobinga un skolotāji jūtas novērtēti un iedrošināti atbalstīt cits citu un sadarboties.