Futbola stadiona vizualizācija

Trešdien, 17. aprīlī, Rīgas domes sēdē tika atbalstīts lēmums par desmit hektāru liela zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem biedrībai “Latvijas Futbola federācija” (LFF) nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceres izstrādei Lucavsalā.

Kritēriji, pēc kuriem tika vērtēts piemērotākais zemesgabals, bija – teritorijas platība, attālums no centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas, attālums no Rīgas starptautiskās lidostas, ieguldījumi ielu tīkla uzlabošanā, ieguldījumi veloinfrastruktūras izveidē, sabiedriskā transporta nodrošinājums, dzelzceļa stacijas pieejamība, aizsargjoslu apgrūtinājumi, inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums, potenciāls objekta daudzfunkcionālai izmantošanai u.c.

LFF mērķis ir radīt nacionālā futbola stadiona kompleksu un Latvijas nacionālās futbola izlases vajadzībām; ar mūsdienīgas sporta infrastruktūras izbūvi veicināt futbola attīstību un popularizēšanu sabiedrībā; izveidojot jaunu pasākumu norises vietu, piesaistīt Rīgā lielmēroga kultūras pasākumu un mūzikas koncertus, tādējādi stimulējot tūrismu un ekonomiku, kā arī ar stadiona kompleksa būvniecību dot impulsu Lucavsalas attīstībai.

Nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā ir atbalsta sniegšana sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanai, tostarp sporta attīstībā un sporta pasākumu organizēšanā, t.sk. nacionālā futbola stadiona kompleksa būvniecības ieceres izstrādei. Līguma darbības laikā nekustamajā īpašumā netiek veikti nekāda veida būvdarbi bez pašvaldības saskaņojuma.

Kā ziņots, 2022. gadā LFF vērsās pašvaldībā ar lūgumu atrast zemesgabalu līdz desmit hektāriem nacionālā futbola stadiona vajadzībām. Rīgas dome piedāvāja deviņus zemesgabalus piecās teritorijās – Jugla, Ziepniekkalns, Spilve, Rumbula un Lucavsala.

Salīdzinot tos, zeme Lucavsalā tika atzīta par piemērotāko.