Apkaimēs Rīga pasaulē
Kopbilde ar Hallas mēra vietnieku Džonu Robinsonu (John Robinson)
Kopbilde ar Hallas mēra vietnieku Džonu Robinsonu (John Robinson), viņa kundzi Saritu Robinsoni (Sarita Robinson), pilsētas domes pārstāvjiem un Hallas apkaimju koordinatoriem.

No 11. līdz 15. septembrim Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu devās mācību vizītē uz Hallu Lielbritānijā. Tās ietvaros dalībnieki papildināja savas zināšanas par kopienu saliedēšanas un attīstības metodēm, iepazina Lielbritānijas labās prakses piemērus un iedvesmas stāstus no Hallas nevalstiskā sektora organizācijām (NVO), kā arī dalījās pieredzē ar Hallas apkaimju koordinatoriem.

Vizīti dalībnieki iesāka ar Hallas pilsētas domes apmeklējumu. Hallas apkaimju koordinatori pastāstīja vairāk par pašvaldības atbalstu vietējām kopienām un apkaimju iniciatīvām, kā arī darbu ar grūti sasniedzamām sabiedrības grupām, savukārt Rīgas apkaimju koordinatori iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus ar viņu paveikto Rīgā.

Vizītes dalībniekiem bija iespēja iepazīt Hallas apkaimju iniciatīvas, to skaitā iniciatīvu “Outkast Panda Crew” tās ietvaros Hallā izveidots kopienu centrs, kurā jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, var attīstīt jaunas prasmes, mācoties remontēt automašīnas un uzzinot vairāk par satiksmes drošību. Dalībnieki iepazinās ar dažādām pieejām sadarbības stiprināšanai starp pašvaldību un nevalstisko sektoru,  kā arī organizācijām  “Forum” un “Sector Connect Hull”, kas piedāvā apmācības, konsultācijas un finansiālu atbalstu NVO, un “Hull Navigation”, kas palīdz iedzīvotājiem atrast piemērotas kopienu aktivitātes viņu dzīvesvietā, uzlabojot viņu veselību, labklājību un iespējas socializēties.

Otrajā mācību vizītes dienā apkaimju koordinatori apmeklēja Hallas vēstures centru, lai iepazītu saskares punktus Hallas un Baltijas valstu vēsturē. Pēc tam dalībnieki viesojās pie Hallas NVO. “Tigers Sport and Education Trust” pārstāvji atklāja praksē balstītās atziņas par to, kā iedzīvotāju iesaiste sporta aktivitātes var palīdzēt veicināt labklājību un aktīvu dzīvesveidu, vienlaikus mazinot noziedzības un bezdarba līmeni. Vizītes dalībniekiem bija iespēja izmēģināt iekļaujošu sporta aktivitāti – soļošanas futbolu jeb soļbolu. Savukārt organizācijas “Back to ours” darbinieki stāstīja par veidiem, kā mākslas un kultūras notikumus padarīt pieejamākus plašākam pilsētas iedzīvotāju lokam.  

Noslēdzošajā vizītes dienā apkaimju koordinatori tikās ar organizācijas “Welcome House” pārstāvjiem, kas palīdz bēgļiem un patvēruma meklētājiem iekļauties vietējā sabiedrībā. Iedvesmojošos pieredzes stāstos dalījās vietējie kopienu aktīvisti – par īstenoto kopienu iniciatīvu stāstīja viens no British Council kopienu līderu programmas “Active Citizens” dalībniekiem. Savukārt brīvprātīgā darba nozīmi izcēla organizācijas “HEY Volunteering” pārstāvji, kas piesaista apmācītus brīvprātīgos darbam mākslas un kultūras projektos, kā arī palīdz brīvprātīgajiem uzlabot prasmes, lai viņi kļūtu par līderiem savās kopienās.

Dalībniekiem bija īpaša iespēja piedalīties svinīgās pusdienās kopā ar Hallas pilsētas mēra vietnieku Džonu Robinsonu (John Robinson), viņa kundzi Saritu Robinsoni (Sarita Robinson) un Hallas pilsētas domes pārstāvjiem, lai dalītos savā pieredzē un gūtu padziļinātu ieskatu pašvaldības vīzijā par kopienu iesaisti pilsētā. Viesi tika aicināti parakstīties viesu grāmatā, ko valdīšanas laikā parakstījusi arī Karaliene Elizabete II.

Vizītes noslēgumā dalībnieki atskatījās uz piedzīvoto un to, kā gūtās atziņas iespējams pielietot viņu ikdienas darbā.

“Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori vizītes laikā guva jaunas idejas, kuras varētu izmantot ikdienas darbā, stiprinot apkaimju biedrības, veicinot kopienu līderību un attīstot kopienas, iesaistot tās pilsētas attīstībā. Hallas pilsēta augsti novērtēja arī mūsu pieredzi, īstenojot līdzdalības budžeta konkursus, un apkaimju koordinatoru intensīvo ikdienas komunikāciju ar rīdziniekiem, sniedzot atbildes uz jautājumiem par dažādām jomām. Atzinīgi bija novērtēta arī Rīgas NVO nama darbība, jo 10 gadu pastāvēšanas laikā NVO nama organizētos pasākumos ir piedalījušās vairāk nekā 700 organizācijas, un kopumā NVO nams un tā biedri rīkojuši vairāk nekā 17 tūkstošus pasākumu (seminārus, apmācības, tīklošanās),” uzsver Ilona Stalidzāne, Rīgas domes Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja, kas bija viena no vizītes dalībniecēm. 

“Programmas “People to People Cultural Engagement” ietvaros jau astoto gadu Latvijā atbalstām iniciatīvas, kas veicina sadarbību un ideju apmaiņu, stiprinot sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību. Mācību vizīte Rīgas apkaimju koordinatoriem sniedza ieskatu pilsētvides attīstības un kopienu iesaistes stratēģijās, kas ir pierādījušas savu lietderību Lielbritānijā. Starptautiska sadarbība un zināšanu apmaiņa ir dzinulis pozitīvām pārmaiņām, tāpēc esmu pārliecināta, ka  dalībnieki ir atgriezušies ar vērtīgām atziņām un idejām, ko ieviest praksē arī šeit, veidojot dinamisku, iekļaujošu un saliedētu Rīgu,” skaidro British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatoru mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem un apkaimju biedrībām – izzināt iedzīvotāju vajadzības, informēt par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, veicināt komunikāciju starp iedzīvotājiem un pašvaldību, kā arī sniegt atbalstu apkaimju biedrībām un iedzīvotāju interešu grupām. Vairāk uzzināt par Apkaimju iedzīvotāju centra koordinatoru darbu un aktivitātēm pilsētas apkaimēs iespējams www.apkaimes.lv un www.riga.lv lapā, apkaimju Facebook grupās un Rīgas Facebook kontā “Rīga” un “Rīga attīstās”.