Multifunkcionālais atbalsta centrs "Domino"

Ceturtdien, 27. augustā, tika atklātas Latvijas Bērnu atbalsta fonda jaunās telpas Pārdaugavā, Cementa ielā 12, kurās turpinās sniegt sociālās rehabilitācijas programmu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem „Ceļš pie sevis”, ko finansē Rīgas domes Labklājības departaments.

Šāds projekts jau tiek realizēts Juglā. Rīgas domes budžeta grozījumos tika palielināts finansējums šai programmai, tāpēc tagad pakalpojumu varēs saņemt jau 48 bērni abos Daugavas krastos.

"Latvijas bērnu atbalsta fonds ir salīdzinoši jauns pakalpojumu sniedzējs Rīgas pašvaldībā, tomēr jau sevi pierādījis kā uzticamu un aktīvu sabiedroto. Multifunkcionālā centra mērķis ar strādāt pie potenciālu sociālu problēmu cēloņu risināšanas, kas, mūsuprāt, ir būtiskas un pareizi virzītas aktivitātes. Mūsu mērķis ir veicināt prevencijas pakalpojumu izveidi, kas rezultēsies ar pārmaiņām ilgtermiņā," uzsver Viesturs Kleinbergs, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas vadītājs.

2019. gada nogalē tika sākta pirmās programmas īstenošana 20 bērniem no četru līdz deviņu gadu vecumam un viņu ģimenes locekļiem. Programmas ilgums ir 10 mēneši. Ņemot vērā pieprasījumu pēc šāda pakalpojuma un programmas pozitīvo novērtējumu, 2020. gada septembrī tika sākta otrās programmas īstenošana, palielinot pakalpojumā iesaistīto bērnu skaitu līdz 28 bērniem un viņu piesaistes personām. 

“Ceļš pie sevis”? ir sociāls rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, ar mērķi nodrošināt bērniem ar saskarsmes un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu, lai mazinātu iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnudārzā un sākumskolā, veicinātu ģimenes izpratni par bērna vajadzībām, tādējādi uzlabojot saskarsmi ģimenē un mazinot konflikta situācijas bērnudārzā, skolā un ģimenē.

Pakalpojuma dalībniekiem organizētās nodarbības un konsultācijas vada profesionālu speciālistu komanda: sociālais darbinieks, ģimenes atbalsta persona, ģimenes sistēmiskais psihoterapeits, klīniskais psihologs, psihoterapeits, ABA terapija, skaņu terapeits un citi speciālisti pēc nepieciešamības.

Lai pieteiktu savu dalību programmā “Ceļš pie sevis”, aprūpes personai ir jābūt deklarētai Rīgas pašvaldībā. Pieteikšanās anketa atrodama: https://forms.gle/4aR9sDLDohS7dniH6  


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925, e-pasts: lita.brice@riga.lv.