Informācija presei Rīgas domē
Rīgas karogs

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 23. februārī, atbalstīja jauna sastāva ievēlēšanu galvaspilsētas Īres valdē.

Par Īres valdes priekšsēdētju plānots ievēlēt Kasparu Bergmani, par valdes locekļiem no īrnieku vidus - Jānis Feldmani un Nataļju Kurčanovu, bet par valdes locekļiem no īpašnieku (izīrētāju) vidus - Ritu Bednarsku un Andri Vindelu.

Paredzēts, ka no pašreizējā Īres valdes sastāva darbu jaunajā Īres valdē turpinās tikai R.Bednarska. 

Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem. Īres valde darbojas uz domes pilnvaru laiku.

Galīgais lēmums par Īres valdes ievēlēšanu jāpieņem domes sēdē.


Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.