Biokurināmā stacija

“Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) organizēs pieredzes apmaiņas vebinārus Ukrainas pilsētas Ļvovas pašvaldības siltumapgādes plānošanas speciālistiem un Ļvovas komunālās saimniecības un siltumapgādes uzņēmuma “LvivTeploEnergo” darbiniekiem, lai dalītos pieredzē par siltumapgādes attīstību. To otrdien, 13.aprīlī, konceptuāli atbalstīja Mājokļu un vides komitejas deputāti. 

Vebināru organizēšanas finansiālo pusi segs Vācijas valdības izveidotā organizācija GIZ (www.giz.de), kas īsteno starptautiskus izglītības projektus un veicina starptautisko sadarbību, zināšanu un pieredzes pārnesi. 

Pilsētu pārvaldības kontekstā siltumapgāde ir prioritārā energoapgādes nozare, jo viena no vietējās pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt siltumapgādi iedzīvotājiem vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Rīgas un citu Baltijas valstu pilsētu pieredze palīdzēs Ļvovas pašvaldībai izstrādāt siltumapgādes sistēmas attīstības stratēģiju atbilstoši Eiropas valstu politikām un labajai praksei.  

Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1991.gadā, siltumapgāde Rīgā ir strauji attīstījusies no sadrumstalotas, neefektīvas un augsti energoietilpīgas post-padomju siltumapgādes līdz modernai, viedai, ilgtspējīgai un energoefektīvai siltumapgādes sistēmai, kas nodrošina 76% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas. Turklāt Rīga ir uzsākusi pāreju uz 4.paaudzes siltumapgādi. Tas nozīmē decentralizētu risinājumu integrēšanu centrālajā siltumapgādē ar mērķi panākt pakāpenisku pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunīgiem energoresursiem.

Vairāk informācijas:  Nika Kotoviča, RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”, tel. 29226404, e-pasts: nika.kotovica@riga.lv 

Informāciju sagatavoja:  Ilze Krūkle, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore, tālr: 67026011, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv.