Cilvēki ar karogiem

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs 13. maijā izsludinājis sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek cienītas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.
Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  1. pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  2. sociālās integrācijas veicināšana;
  3. iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
  4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās – mazo projektu grupā, kur projektam pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 eiro, un lielo projektu grupā, kur projektam pieprasītais finansējums ir lielāks nekā 1500 eiro līdz 7000 eiro. 

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00. Tos var iesniegt:

  1. elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu;
  2. klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. 

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19. maijā plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, līdz 18. maijam aizpildot anketu.  

Projektu pieteikumu sagatavotāji ir aicināti sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas varētu būt jāievēro, īstenojot projektus.

Vairāk informācijas par pieteikšanos un pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti šeit.

Papildu informācija pieejama pie AIC Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv