Daudzdzīvokļu māja

AS RĪGAS SILTUMS iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauno siltumenerģijas tarifu - 87,57 EUR/MWh bez PVN, kas būs par 3,5% mazāks nekā šobrīd spēkā esošais, tādējādi rīdziniekiem aktīvās sezonas laikā par siltumu būs jāmaksā mazāk.

AS RĪGAS SILTUMS valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons: “Šogad jau ceturto reizi esam samazinājuši tarifu. Mums izdevās iegādāties kurināmo lētāk. Pateicoties atklātam un brīvam tirgum, mainoties iepirktās siltumenerģijas un šķeldas cenām, nekavējoties pārskatām siltumenerģijas tarifu. Siltumenerģijas tarifā galveno apjomu, kas ir 90%, sastāda dabasgāzes, šķeldas un pirktās enerģijas izmaksas.

Aktīvi turpinām strādāt Zaļā kursa ietvaros. Stratēģiskie soļi paredz atjaunojamo energoresursu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un atlikuma siltuma plašāku izmantošanu, kas veicina centralizētās siltumapgādes konkurētspēju un zemāku siltumenerģijas tarifu Rīgā.”

Jauno iesniegto siltumenerģijas tarifu, kas varētu stāties spēkā 2023.gada 1.oktobrī, vēl vērtēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

AS RĪGAS SILTUMS kurināmo iegādājas atklātos konkursos un biržas izsolēs, tādējādi konkurences apstākļi veicina iegūt izdevīgākos piedāvājumus. Uzņēmuma tīmekļa vietnē www.rs.lv ik nedēļu iespējams iepazīties ar iepirktās siltumenerģijas un šķeldas cenām.

Par AS RĪGAS SILTUMS

AS RĪGAS SILTUMS ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība.  Akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

AS RĪGAS SILTUMS ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS RĪGAS SILTUMS īpašumā